Budget ur balans

En granskning av äldreomsorgens ekonomi och arbetsmiljö.

Rapportförfattaren Åsa Plesner är utredare på tankesmedjan Balans. Hon är statsvetare med bakgrund som utbildningsledare och administrativ chef i utbildningssektorn.

Seminarium: Hemtjänst eller rutavdrag?

Seminariet börjat 3 h och 3 min in i sändningen.

Medverkande:
Ulf Rehnberg, särskild utredare, Rut-utredningen
Åsa Plesner, utredare, Tankesmedjan Balans
Marta Szebehely, professor i socialt arbete med inriktning mot äldre vid Stockholms universitet
Ulrika Lorentzi, utredare LO
Moderator: Lisa Pelling, Arena Idé