EU och välståndets pelare

-En ny rapport från Produktivitetskommissionen analyserar orsakerna till svag produktivitet i EU

I den här rapporten analyserar och diskuterar Dan Andersson EU:s konkurrenskraft och produktivitet. Det görs utifrån insikten att produktiviteten tycks växa långsammare inom EU än i USA. Vad beror detta på? Områden som lyfts fram i rapporten är bland annat att humankapitalet släpar efter i EU och att teknikspridningen är långsam. Med ökade inves- teringar kan EU flytta sig närmare den globala teknikfronten. De EU-länder som har bäst förutsättningar att stärka sin konkurrenskraft och produktivitet är de som kännetecknas av jämställdhet, jämlikhet och social rörlighet. Därutöver finns det mycket att förbättra när det gäller den offentliga förvaltningens kvalitet.

Rapportförfattare:

Dan Andersson har jobbat som LO:s chefsekonom. Han har också varit statlig utredare och statssekreterare på näringsdepartementet. Sedan 2008 är han frilansande utredare som bland annat har skrivit böcker om svensk sjukvård, bostadspolitik och fattigdom. Han definierar sig själv som kommunitär.

Rapporten ges ut av Produktivitetskommissionen, som är ett treårigt projekt som finansieras av Facken inom industrin och i samarbete med den partipolitiskt obundna, fackligt orienterade tankesmedjan Arena Idé. Produktivitetskommissionen drivs av forskningsledare Daniel Lind.