Facklig höst i Europa

Tuffa utmaningar från höger och färre medlemmar.

Rapporten ingår i det tvärfackliga projektet Arbetsliv och inflytande, där Arena Idé under åren 2019-2022 utreder förutsättningarna för fackligt inflytande och organisering på svensk arbetsmarknad.

Anna Danielsson Öberg har varit arbetsmarknadsreporter i mer än 30 år, varav 16 år på Svenska Dagbladet. Sedan 2006 är hon frilansjournalist. Hon har skrivit ett flertal böcker.

Tommy Öberg har arbetat som arbetsmarknadsreporter i ett par decennier, bland annat på Svenska Dagbladet, och varit chefredaktör för LO-Tidningen (Arbetet). Han har skrivit flera böcker och är i dag verksam som frilansjournalist.

 

Om rapporten i media:

Rasmus Landström i Dagens Nyheter: “Därför gör arbetarlitteraturen succé på nytt”