Marknaden kan inte skapa tillväxt och välstånd på egen hand

– En rapport från Produktivitetskommissionen om fackens avgörande roll för välståndsskapande och jämlikhet

Rapporten utgår från boken Power and Progress och diskuterar förutsättningarna för att teknisk utveckling ska komma samhället till gagn.

Alltsedan Adam Smiths dagar lär oss den ekonomiska vetenskapen att teknisk utveckling alltid gynnar samhällsekonomins produktivitet och att den med automatik leder till högre löner och förbättrade arbetsvillkor.

I den nya boken Power and Progress ifrågasätter två av världens ledande ekonomer, MIT-professorerna Daron Acemoglu och Simon Johnson, den här konventionella visdomen. De gör det med stöd av ett tusenårigt västerländskt perspektiv och menar att det generella mönstret snarare har varit att ekonomin inte har fungerat på det här sättet. Men två historiska epoker identifieras som undantag: den andra hälften av 1800-talet och de första decennierna efter andra världskriget.

Artikelförfattare:

Daniel Lind är forskningsledare för Facken inom industrins Produktivitetskommission.

Rapporten ges ut av Produktivitetskommissionen, som är ett treårigt projekt som finansieras av Facken inom industrin och i samarbete med den partipolitiskt obundna, fackligt orienterade tankesmedjan Arena Idé. Produktivitetskommissionen drivs av forskningsledare Daniel Lind.