Nödvändiga utgångspunkter för regeringens produktivitets- kommission

-En ny rapport från Produktivitetskommissionen om nödvändiga utgångspunkter för regeringens nya produktivitetskommission

Regeringen har tillsatt en produktivitetskommission. Det är bra och viktigt. Men frågan är vad den ska göra och hur den ska genomföras. Vilka ekonomiska aspekter och politiska områden kommer att stå i fokus? Vilken roll spelar partsmodellen och de fackliga organisationerna för Sveriges produktivitet. Hur går det för Sverige?

Den här rapporten består av en artikel, författad av forskningsledare Daniel Lind, som nyligen publicerades i tidskriften Ekonomisk Debatt och som lyfter fram ett antal perspektiv och övergripande kunskapsområden som regeringens kommission inte kan bortse från. Utgångspunkten för detta är den moderna forskning om arbetsmarknad och produktivitet som dominerar den internationella debatten, men som i allt väsentligt saknas i Sverige.

Artikelförfattare:

Daniel Lind är forskningsledare för Facken inom industrins Produktivitetskommission.

Artikeln ges ut av Produktivitetskommissionen, som är ett treårigt projekt som finansieras av Facken inom industrin och i samarbete med den partipolitiskt obundna, fackligt orienterade tankesmedjan Arena Idé. Produktivitetskommissionen drivs av forskningsledare Daniel Lind.