På coronakrisens frontlinje

Rapport om erfarenheter från äldreomsorgspersonal i nio europeiska länder

Coronakrisen har drabbat olika länder olika hårt. Men det finns en gemensam nämnare: det nya coronaviruset har drabbat de äldre värst, och framför allt dem som är beroende av äldreomsorg. I flera länder, som Sverige, Storbritannien och Spanien, har dödstalen på äldreboenden varit förödande. I alla länder har äldreomsorgens personal stått på coronakrisens frontlinje. Underbemannade, underbetalda och ofta oskyddade.

Det är hög tid att lyssna på äldreomsorgens personal, i Sverige och i andra europeiska länder. Hur kan vi skydda de äldre och förbättra äldreomsorgens kvalitet? Vad krävs för att förbättra arbetsvillkoren för personalen inom äldreomsorgen under dessa extrema förhållanden, och vad krävs för att skapa en hållbar situation på längre sikt?

I en rapportserie har Arena Idé i samarbete med fackförbundet Kommunal och den tyska tankesmedjan Friedrich Ebert Stiftung kartlagt hur äldreomsorgen har påverkats av coronapandemin i nio länder och regioner. Rapportserien belyser fackföreningars perspektiv på coronakrisen och äldreomsorgen.

Om rapporten

Rapporten, som är skriven på engelska, är författad av Lisa Pelling som har doktorerat i statsvetenskap och är chef för Arena Idé.

Om fallstudierna

Fallstudierna om situationen för personalen inom äldreomsorgen i nio europeiska länder är skrivna av fackliga experter och oberoende forskare. Studierna baseras på data från officiella källor, forsknings- och myndighetsrapporter, enkäter bland fackföreningsmedlemmar och intervjuer. 

Fallstudierna från Tyskland, Sverige, Norge, Finland, Danmark, Spanien, Portugal, Skottland och England kommer lanseras som rapporter under våren 2021.

Den skotska rapporten går att läsa här.

Medverkande länder, författare och organisationer

Sammanfattande rapport, Lisa Pelling, Arena Idé

Danmark, Kasper Manniche, Amalie Dam-Hansen, Charlotte Bredal, FOA

England, Gerry Mitchell, FES UK

Finland, Sari Bäcklund-Kajanmaa, JHL

Tyskland, Hildegard Theobald, Ver.Di, FES APB

Norge, Anne-Mari Samskott, Ingvar Skjerve, Fagforbundet

Portugal: Ana Catarina Fontes, FES Portugal

Skottland, Dave Watson, FES UK

Spanien, Jorge Hernández-Moreno and Manuel Pereira-Puga, IPP-CSIC, FES Madrid and Fundación Alternativas

Sverige, Mari Huupponen, Kommunal

På coronakrisens frontlinje är ett samarbete med Kommunal och den tyska tankesmedjan Friedrich Ebert Stiftung.

Webbinarium

Presentation och diskussion av den sammanfattande rapporten med rapportförfattare Lisa Pelling som är och chef på Arena Idé och Tobias Baudin som är ordförande för Kommunal. Modererat av Josefin Fürst, projektledare på Friedrich Ebert Stiftungs nordiska kontor.

S

Ladda ner presentationen här

I media

Sverige sticker ut i internationell corona-studie Örebronyheter 5/3 2021

Fackligt arbete har påverkat coronavården positivt Dagens Arena 5/3 2021

Facket räddar liv i pandemin Dagens Arena 10/3 2021

Fackligt arbete minskade smittspridningen Kommunalarbetaren 26/3 2021