Politikens vanmakt

Varför populismen inte är problemet.

Vi lever i populismens nya tidevarv. I rapporten Politikens vanmakt. Och varför populismen inte är problemet analyserar Lars Anell dagens politiska och ideologiska landskap. Han menar att populistiska partier i Europa har återinfört frågor på den politiska dagordningen som de traditionella partierna länge valde att inte diskutera med väljarna. I botten handlar det om den maktförskjutning från politik till marknad som inleddes på 1970-talet och att det länge rått konsensus om att marknadskrafterna bör vägleda den ekonomiska politiken.

Lars Anell är författare och tidigare ambassadör. Han har bland annat varit Sveriges EU-ambassadör i Bryssel och FN- och WTO-ambassadör i Geneve. Han har också varit medlem av AB Volvos koncernledning. Han har bland annat gett ut På spaning efter tillväxtens rötter och Europas väg – förening och mångfald.

 

Rapporten Politikens vanmakt är en version av ett mycket längre opus som också innehåller en komplett källredovisning och förteckning av referenslitteratur. Den längre versionen heter Vart tog politiken vägen?.