Stöd vid strejk

– regler kring sympatiåtgärder i Norden och Tyskland

Strejken mot Tesla har fått borgerliga partier och opinionsbildare att kräva begränsningar av den fackliga rätten till sympatiåtgärder. Man hänvisar ofta till de nordiska länderna och Tyskland, men preciserar aldrig hur konflikträtten i dessa länder faktiskt ser ut.
I denna rapport granskas därför regelverken i Tyskland och de nordiska länderna. Rapporten visar att begränsningarna i själva verket är mycket få och att flera av sympatiåtgärderna som vidtagits under Tesla-konflikten i Sverige hade varit tillåtna även i dessa länder.
En viktig slutsats är alltså att det inte föreligger något generellt förbud mot sympatiåtgärder i vare sig Norden eller Tyskland. Däremot finns det stora variationer vad gäller regleringen och begränsningarna av konflikträtten är minst i Sverige.

Erik Grahn är doktorand i arbetsrätt vid Uppsala universitet och tidigare jurist vid LO-TCO rättskydd.

Denna rapport ingår i det tvärfackliga projektet Arbetsliv och inflytande, där Arena Idé utreder förutsättningarna för fackligt inflytande och organisering på svensk arbetsmarknad.

Om rapporten i media

German Bender på DN Debatt: ”Svensk arbetsfred hotas inte av rätten till sympatistrejker”