Välkomna praktikanter!

Elvira Liljeröd och Alexander Fenwick praktiserar hos oss på Arena Idé under höstterminen 2021.

Vi bad dem presentera sig och frågade vad det var som fick dem att söka praktikplats på Arena Idé, samt ge en liten lägesrapport en månad in i praktiken.

Elvira Liljeröd

Hej! Jag heter Elvira och läser min sista termin på pol. kand.-programmet i Lund med inriktning statsvetenskap. Jag sökte praktik hos Arena Idé för att jag lockades av det fackliga perspektivet och möjligheten att arbeta nära både forskning och samhällsdebatt. Dessutom är arbetsmarknad, välfärd och politisk ekonomi områden som jag är intresserad av och ville få vara med och arbeta kring eftersom de berör så stora delar av människors liv. 

Som praktikanter har vi fått ta del av både längre och kortare projekt i tankesmedjans arbete. Jag har till exempel fått bidra med research till rapportskrivande, förberett presentationer, klippt poddar och själv deltagit i ett webbinarium. Det är en spännande miljö att befinna sig i och det är väldigt utvecklande att få ta del av så mycket kunskap i olika frågor varje dag!

 

Alexander Fenwick

Hej! Jag heter Alexander Fenwick och läser min tredje termin på masterprogrammet i Offentlig organisation och ledning vid Södertörns högskola, med inriktning statsvetenskap. 

Anledningen till att jag valde att utöva min yrkespraktik på Arena Idé var att jag ville dels få en verklig bild av hur opinionsbildning fungerar, dels få en bredare förståelse av hur en engagerad och progressiv aktör på den politiska arenan navigerar, analyserar och arbetar. Dessutom ser jag fram emot att fördjupa mina kunskaper inom välfärds-, demokrati- och arbetsmarknadsfrågor genom ett fackligt synsätt samt möjligheten att få doppa tårna i en tankesmedjas dagliga verksamhet.

Redan från första dagen har vi fått ta del av kärnverksamheten. Jag har exempelvis fått bidra med material till rapporter, både genom research och skrivande, samt följa med på föreläsningar och boksläpp. Det känns som om vi har fått möjligheten att få göra lite av allting runt tankesmedjan, vilket ger ovärderlig praktisk erfarenhet.

Här kan du läsa om hur du söker praktik hos oss

Kategorier:
Allmänt