Modernisera Sverige! - 21 mars, 2018

– Om snabba tåg som kommer i tid I den här rapporten går Rune Wigblad igenom de frågeställningar som finns kring magnettåg och försöker ge svar om teknikalternativets fördelar. Rapporten diskuterar teknikens potential som snabbtåg, magnettågens del i ett hållbart samhälle, granskar kritiskt Sveriges infrastrukturinvesteringar och pläderar för magnettågens överlägsenhet gentemot höghastighetståg. Rune Wigblad är […]


LÄS MER

Trafikupphandlingarnas kostnader - 28 februari, 2018

Det sades att trafikupphandlingarna var för dyra, så staten som beställare valde en upphandlingsstrategi som gick ut på internationalisering. Nu har Lars-Fredrik Andersson och Ingemar Dahlqvist analyserat hur detta har påverkat och påverkar konkurrensen om projekten, kostnaden för arbetskraft, samhällskostnaden samt den så kallade svenska modellens funktion. Rapportförfattarna har tittat på stora upphandlingar så som Södra länken och Förbifart Stockholm, […]


LÄS MER

Under falsk flagg - 4 december, 2017

Diskussionen kring satsningar på väg och järnväg har varit i debattens centrum under en längre tid i samtliga partier. Ofta är utgångspunkten för denna debatt den bild av läget som produceras av myndigheter. Inte minst har Finansdepartementets beskrivning av läget ett stort genomslag. Sedan 2012 har det dock skett en betydande omsvängning i hur Finansdepartementet […]


LÄS MER

En dyrbar väg! - 2 maj, 2017

Tågen är försenade, bilköerna är långa och i glesbygden klagas det på hopplösa vägar. Anekdotiskt finns det mycket som pekar på att investeringar och underhåll inte håller en tillräckligt hög nivå i transportsektorn. Svenskt Näringsliv publicerade en rapport som hävdar att vår infrastrukturskuld nu är 300 miljarder. Både IMF och OECD uppmanar dessutom sina medlemsländer […]


LÄS MER

Ostlänken – upphandling på väg att spåra ur? - 2 juni, 2015

På uppdrag av Arena Idé har frilansjournalisten Peter Leander undersökt vilka sociala krav som fackförbund, politiker, intresse­organisationer med flera vill att Trafikverket ska ställa i upphandlingen av Ostlänken. Rapporten redovisar också vilket mandat Trafikverket upplever att de har att ställa sociala krav.   Peter Leander är frilansjournalist och bor i Stockholm. Han har tidigare arbetat som rapporter på bland annat Byggnadsarbetaren, […]


LÄS MER

Marknad på villovägar - 14 augusti, 2014

Välkommen på samtal och mingel om framtidens järnvägspolitik. Fira boksläppet av Arena Idés nya bok »Marknad på villovägar.« På uppdrag av Arena Idé har marknadsforskaren Jesper Meijling skrivit boken »Marknad på villovägar« som bland annat analyserar vilken påverkan införandet av marknadsmodeller och new public management har haft på den svenska järnvägen. Hur kan vi höja kvaliteten i järnvägssystemet? Välkommen på samtal och […]


LÄS MER