Mot en återpolitiserad omställning

– Fackliga krav för en jämlik och rättvis klimatomställning.

Omställningen för att möta klimatkrisen har påbörjats, och den kommer att prägla utvecklingen på arbetsmarknaden i Sverige alltmer framöver. Precis som i alla stora samhällsförändringar medför klimatomställningen både positiva och negativa effekter på arbetsmarknaden.

I en ny rapport diskuterar statsvetaren Linn Brolin fackens roll i klimatomställningen och vilka fackliga krav som finns för att nå en jämlik och rättvis omställning. Med sin starka position och legitimitet på arbetsmarknaden kan de fackliga organisationerna synliggöra intressekonflikter, och vilka som gynnas på bekostnad av andra. Rapporten bygger på intervjuer med representanter för fackförbunden inom LO-kollektivet.

Rapporten visar att det finns en stark kritik mot att debatten om klimatomställningen avpolitiseras. Fackförbunden pekar på en rad utmaningar som uppstår i arbetslivet och privatlivet när människor får bristande förutsättningar att ställa om på jobbet eller i sin vardag.

Linn Brolin är statsvetare med stort engagemang för klimatpolitik och fackföreningsrörelsen. Hon är ordförande för Akademikerförbundet SSR:s studentråd och ledamot i förbundsstyrelsen. Rapporten baseras på hennes masteruppsats i statsvetenskap vid Lunds universitet, som har omarbetats under hennes praktik på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det här är andra delen i en serie rapporter om progressiv klimatomställning.

Övriga rapporter:

Annie Ross: “The make or break decade for climate action” – en rapport om hur vi lyckas med investeringarna som krävs för klimatomställningen

Arvid Jurkas: Vindkraft für alle – så skapar vi folklig acceptans för vindkraft

Mats Wingborg: 400 miljoner klimatsmarta resor – argument för en ny giv i järnvägspolitiken

Läs också boken Livet som pågår här – samtal om klimatet och omställningen av Marika Palmér Rivera och Lisa Pelling.

 

 

 

“Utan trygghetssystem kommer vi inte att kunna klimatomställa”
Samtal om rapporten med Ursula Berge i Akademikerförbundet SSR:s Samhällsvetarpodden