Vindkraft für alle – så skapar vi folklig acceptans för vindkraft

Vindkraft är det snabbaste växande energislaget för att möta både ökat energibehov och Sveriges klimatmål. Men vindkraften skapar också lokala intressekonflikter som bromsar utbyggnaden. Går det att skapa en positiv samsyn kring vindkraft bland dem som direkt berörs av vindkraftens utbyggnad?
Berlin-baserade journalisten Arvid Jurjaks lyfter hur det går att skapa folklig acceptans för vindkraftsutbyggnad, med utgångspunkt i lyckade exempel från Tyskland. Trots att vindkraftverken förändrat landskapsbilden i regionen Rhein-Hunsrück-Kreis har motståndet mot utbyggnaden vänts till ett tydligt stöd för en bild av distriktet som framtidssäkert och hållbart.
Den här rapporten visar hur det gick till.