“The make or break decade for climate action”

– En rapport om hur vi lyckas med investeringarna som krävs för klimatomställningen.

Vi befinner oss mitt uppe i en historisk omställning, klockan och kol- dioxidbudgeten tickar snabbt ned. Om 22 år ska Sverige vara klimatneutralt. Det är nu vi måste göra de investeringar som kan ta oss in i en fossilfri, hållbar framtid. Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har med rätta kallat 2020-talet ”the make or break decade”.

I en ny rapport diskuterar samhällsvetaren Annie Ross vad som behövs för att vi ska lyckas med klimatinvesteringarna.

Vilka klimatinvesteringar behöver Sverige göra för att nå klimatmålen? Vad är en hållbar klimatinvestering? Hur ska de finansieras? Och hur är de olika investeringarna beroende av varandra?

Rapporten ger en praktisk introduktion till hur en hållbar klimatinvestering definieras och hur processen för att utveckla en investering går till. Den ger också en översikt av vilka investeringar som behövs för att Sverige ska nå klimatmålen – vilka investeringar har vi inte tid eller råd med?

För att skapa förutsättningarna för hållbara klimatinvesteringar och Sveriges klimatomställning ges ett antal policyrekommendationer för ”the make or break decade”.

Annie Ross är samhällsvetare specialiserad inom utvecklingsekonomi. Hon har tidigare varit programchef på Näringslivets Internationella Råd (NIR) samt projektledare på Business Sweden (tidigare Exportrådet). Hon har en master i globala studier från Lunds universitet och Fudan University i Shanghai. Annie Ross arbetar som politiskt sakkunnig i Europaparlamentet,  bland annat med ansvar för att bevaka ENVI, Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.