Viljan att förbättra samhället förenar

Upplevelsen av arbetet och synen på samhället bland medlemmar respektive ickemedlemmar i facket

Denna rapport ingår i det tvärfackliga projektet Arbetsliv och inflytande, där Arena Idé under åren 2019-2022 utreder förutsättningarna för fackligt inflytande och organisering på svensk arbetsmarknad.

I denna rapport redovisas en omfattande enkätundersökning där fackligt organiserade respektive oorganiserade fått beskriva sin arbetssituation liksom hur de ser på samhället. Resultaten har delats upp på arbetare och tjänstemän, respektive fackligt anslutna och ickemedlemmar.

Den övergripande slutsatsen är att arbetare som inte är med i facket har mer repetitiva arbeten, mer sällan ingår i en gemenskap med andra genom sitt arbete och i större utsträckning har för enkla arbetsuppgifter och för lite att göra på jobbet. Därför ter det sig överraskande att ickemedlemmarna har en mer positiv upplevelse av arbetets påverkan på livskvaliteten. Bland tjänstemän ser mönstret annorlunda ut.

Resultaten av undersökningen ger facken ny kunskap som kan bidra till att stärka deras arbete med att göra sig relevanta för dem som idag inte är medlemmar. En sådan kunskap är det faktum att ickemedlemmar är lika villiga att engagera sig för att förbättra samhället på fritiden som fackliga medlemmar. 

Författaren till rapporten David Eklind Kloo har under ett års tid arbetat med projektet Arbetets mening. Projektet drivs av Arena Idé och Handelsanställdas förbund, där han nu arbetar som utredare.

German Bender, redaktör till rapporten, är utredningschef på Arena Idé.

 

Om rapporten i media

Arbetsvärlden: “De som inte är med i facket vill också förbättra samhället”

Hotellrevyn: Fackanslutna känner mer gemenskap

Webbinarium