Konferens Arena Idés lönebildningskonferens

6 Oct 2022 08:30 - 6 Oct 2022 11:30
Hotell Sheraton, Tegelbacken 6 (lokal Drottningholm B)

Välkommen till en förmiddag om svensk lönebildning!

När industriavtalet tecknades 1997 skedde det som ett svar på löneinflation och hög konfliktnivå på arbetsmarknaden. Sedan dess har svensk lönebildning levererat breda reallöneökningar nästan varje år och stabilitet på arbetsmarknaden.

Nu är inflationstakten den högsta på 25 år, samtidigt som parterna förbereder sig inför avtalsrörelsen 2023. Urholkade reallöner och hot om ökad arbetslöshet pressar arbetstagarsidan. Även arbetsgivarsidan flaggar för ökade kostnader och svagare konkurrenskraft, men samtidigt är näringslivets vinstmarginaler goda och orderböckerna välfyllda.

Med andra ord är det i en spännande tid som Facken inom industrins produktivitetskommission och tankesmedjan Arena Idé nu bjuder in till en halvdagskonferens om svensk lönebildning, med fokus på lägstalöner och industrinormeringens organisation. 

Vad säger ny nationalekonomisk forskning om hur höga lägstalönerna kan bli utan att sysselsättning och konkurrenskraft hotas? Hur kan organisationsforskningen förklara industrinormeringens stabilitet och legitimitet? Vad betyder dessa insikter för den kommande avtalsrörelsen och för svensk lönebildnings fortsatta utveckling?

Två forskningsrapporter presenteras och kommenteras av ledande företrädare för arbetsgivare, fackförbund och myndigheter. Konferensen avslutas med ett tillbaka- och framåtblickande panelsamtal.

Fler medverkande tillkommer, sidan uppdateras löpande.

Datum och tid: 6 oktober kl. 08:30–11:30.
Plats: Hotell Sheraton, Tegelbacken 6 (lokal Drottningholm B). 

Vi bjuder på frukost, fika och lunch.
Gratis medverkan, obligatorisk anmälan.

Välkommen!
German Bender, utredningschef, Arena Idé
Daniel Lind, forskningsledare, Produktivitetskommissionen

German Benders bildspel

Emil Bustos bildspel

Program

Kl. 08:00–08:30
Frukost 

Kl. 08:30–09:30
Rapportpresentation:
Partiellt organiserade parter – stabilitet och legitimitet i svensk lönebildning

Rapportförfattare: German Bender, utredningschef på Arena Idé och doktorand vid Handelshögskolan

Panel:
Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare, IF Metall
Camilla Frankelius, förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer
Johan Ingelskog, avtalssekreterare, Kommunal
Tomas Undin, förhandlingschef, Teknikföretagen
Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef, Almega
Irene Wennemo, generaldirektör, Medlingsinstitutet

Kl. 09:30–10:30
Rapportpresentation
: Lägstalöner och sysselsättning i den nya arbetsmarknadsforskningen – Är arbetsgivarna slavar under den perfekta marknaden?

Rapportförfattare: Emil Bustos, doktor i nationalekonomi och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning

Panel:
Martin Wästfelt, förhandlingschef, Unionen
Stefan Carlén, chefsekonom, Handels
Mattias Dahl, vice vd med ansvar för arbetsgivarfrågor, Svenskt Näringsliv
Irene Wennemo, generaldirektör, Medlingsinstitutet
Albin Kainelainen, generaldirektör, Konjunkturinstitutet

Kl. 10:30–10:50
Kaffepaus

Kl. 10:50–11:30
Svensk lönebildnings historia och framtid

Panel:
Claes Stråth, tidigare generaldirektör, Medlingsinstitutet
Anders Ferbe, tidigare ordförande, IF Metall
Annelie Nordström,
tidigare ordförande, Kommunal

Moderator: Daniel Lind, forskningsledare, Produktivitetskommissionen

Kl. 11:30–12:00
Lunchwrap serveras.