Progressiv klimatomställning

Tre rapporter på temat rättvis klimatomställning.

Vindkraft für alle

– så skapar vi folklig acceptans för vindkraft

Vindkraft är det snabbaste växande energislaget för att möta både ökat energibehov och Sveriges klimatmål. Men vindkraften skapar också lokala intressekonflikter som bromsar utbyggnaden. Går det att skapa en positiv samsyn kring vindkraft bland dem som direkt berörs av vindkraftens utbyggnad?
Berlin-baserade journalisten Arvid Jurjaks lyfter hur det går att skapa folklig acceptans för vindkraftsutbyggnad, med utgångspunkt i lyckade exempel från Tyskland. Trots att vindkraftverken förändrat landskapsbilden i regionen Rhein-Hunsrück-Kreis har motståndet mot utbyggnaden vänts till ett tydligt stöd för en bild av distriktet som framtidssäkert och hållbart.

“The make or break decade for climate action”

– En rapport om hur vi lyckas med investeringarna som krävs för klimatomställningen.

Vi befinner oss mitt uppe i en historisk omställning, klockan och kol- dioxidbudgeten tickar snabbt ned. Om 22 år ska Sverige vara klimatneutralt. Det är nu vi måste göra de investeringar som kan ta oss in i en fossilfri, hållbar framtid. Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har med rätta kallat 2020-talet ”the make or break decade”.

I en ny rapport diskuterar samhällsvetaren Annie Ross vad som behövs för att vi ska lyckas med klimatinvesteringarna. Vilka klimatinvesteringar behöver Sverige göra för att nå klimatmålen? Vad är en hållbar klimatinvestering? Hur ska de finansieras? Och hur är de olika investeringarna beroende av varandra?

Mot en återpolitiserad omställning

– Fackliga krav för en jämlik och rättvis klimatomställning.

Omställningen för att möta klimatkrisen har påbörjats, och den kommer att prägla utvecklingen på arbetsmarknaden i Sverige alltmer framöver. Precis som i alla stora samhällsförändringar medför klimatomställningen både positiva och negativa effekter på arbetsmarknaden.

I en ny rapport diskuterar statsvetaren Linn Brolin fackens roll i klimatomställningen och vilka fackliga krav som finns för att nå en jämlik och rättvis omställning. Med sin starka position och legitimitet på arbetsmarknaden kan de fackliga organisationerna synliggöra intressekonflikter, och vilka som gynnas på bekostnad av andra. Rapporten bygger på intervjuer med representanter för fackförbunden inom LO-kollektivet.

Kategorier:
Okategoriserade