Ses vi i Almedalen 2024?

Tro det eller ej, snart är det åter igen dags för politikerveckan i Almedalen. Vi är på plats hela veckan och medverkar gärna i panelsamtal, debatter eller andra event.

Här växer vårt program fram: dag 1, dag 2, dag 3, dag 4

Mer om oss:

Integrationsutmaningen, välfärdens kompetensförsörjning och hoten mot demokratin

Lisa Pelling är chef för tankesmedjan Arena Idé med särskilt ansvar för demokrati och välfärdsfrågor. Lisa är expert inom migrations- och integrationsfrågor och har djupa kunskaper om välfärdsfrågor. Hon har tidigare varit politiskt sakkunnig på utrikesdepartementet. Tillsammans med Johanna Lindell är hon författare till Det svenska missnöjet (Atlas 2021) och är i sommar aktuell med en ny bok med namnet Livet som pågår här – samtal om klimatet och omställningen tillsammans med Marika Palmér Rivera. Lisa är ledarskribent i Dagens Arena och medverkar regelbundet som kommentator i både radio och tv.

lisa.pelling@arenagruppen.se

073-6541316

Skatte- och fördelningsfrågor, infrastruktur, förenings- och näringsliv
Vilgot Österlund är statistiker på Arena Idé och arbetar bland annat med Arena Idés översyn av det finanspolitiska ramverket. Han är en samhällspolitisk allätare som skrivit om investeringsbehoven, skattesystemet, pensionssystemet, inkomstskillnader
och fördelningsfrågor.

Under Almedalsveckan kommer han bland annat delta i samtal om Sveriges investeringsbehov, barnfattigdom och civilsamhällets allt viktigare roll.

vilgot.osterlund@arenagruppen.se

 

Hotet mot folkbildningen och kulturens och folkbildningens betydelse för demokratin

Ola Bo Larsson är kultur- och folkbildningsansvarig och programledare för Folkbildningspodden. Ola har en lång yrkeserfarenhet från folkbildningen med flera förtroendeuppdrag. Senast har han varit chef och rektor för Jakobsbergs folkhögskola.

 ola.larsson@arenagruppen.se

070-3573814

Ekonomisk politik, inflationen och välfärdens finansiering

Elinor Odeberg är chefsekonom på Arena Idé  och tidigare politiskt sakkunnig på Finansdepartementet med särskilt ansvar för internationell ekonomisk politik. Hon är ekonomhistoriker och har bland annat mångårig erfarenhet som utredare på fackförbundet Kommunal. Elinor leder tankesmedjans ekonomisk-politiska arbete och är även programansvarig för klimatfrågor. I höstas släppte hon den högaktuella boken Dyrtider – Så bekämpar vi inflationen och har under det senaste året regelbundet uttalat sig om bland annat räntepolitik och inflationsbekämpning.

elinor.odeberg@arenagruppen.se

073-6541322

 

AI och arbetsmarknaden, lönebildning och fackliga frågor

German Bender är utredningschef på Arena Idé och är expert på frågor som rör AI och arbetsmarknaden, lönebildning samt fackliga frågor. Förutom att skriva artiklar och rapporter kommenterar han arbetsmarknadspolitik i media och andra sammanhang, nu senast med fokus på konflikten mellan IF Metall och Tesla. Inom ramen för sitt arbete på Arena Idé har han skrivit en doktorsavhandling vid Handelshögskolan i Stockholm, om hur arbetsmarknadens parter och staten löser problem som lönebildning, automatisering och olika former av reglering. Vårterminen 2023 var han gästforskare på Center for Labor and a Just Economy (CLJE) vid Harvard University.

german.bender@arenagruppen.se

0702-023 111

 

Globaliseringen, ekonomisk politik och industrins produktivitetstillväxt

Daniel Lind arbetar som forskningsledare för Facken inom industrins produktivitetskommission. Han samtalar om och diskuterar gärna de ekonomisk-politiska frågor som rör samhällsmodellens och näringslivets produktivitet och konkurrenskraft, men lika gärna frågor som rör arbetsmarknaders funktionssätt och lönebildning. Två andra specialområden är välbefinnande i arbetet och social rörlighet. Daniel pratar och diskuterar så klart gärna också utifrån den bok som han ger ut i vår – Hur skapar vi hög produktivitet och livskvalitet? Några tankar och förslag. Daniel är ekonom och statsvetare och har disputerat i ekonomisk historia. De senaste 15 åren har han jobbat som facklig chefsekonom och samhällspolitisk chef.

daniel.lind@arenagruppen.se

072-451 04 46

Kategorier:
Okategoriserade