Vårens seminarieserie

Industrins utveckling är avgörande för Sveriges utveckling, och öppenhet mot omvärlden är en nödvändig förutsättning för tillväxt och konkurrenskraft. Produktivitetskommissionen är ett initiativ av Facken inom industrin, i samarbete med Arenagruppen, med syftet är att öka kunskapen om produktivitetens alla områden och att stärka de fackliga perspektiven i samhällsdebatten.

Ett av Produktivitetskommissionens uppdrag är att lära och inspireras av internationellt verksamma forskare och andra tänkare inriktade mot produktivitet och arbetsmarknad. I ljuset av detta anordnar vi under våren en rad seminarier på temat. Välkomna att delta!

Läs mer om kommande samtal:

Onsdag 6 mars
Power and Progress: Vad skapar hög produktivitet och välstånd för alla?
Webbinarium kl. 15.00-16.00
Mer info.

Onsdag 20 mars
Hur mycket industripolitik ska vi ha?
Webbinarium kl 18.00-19.00
Mer info.

Torsdag 18 april
Facklig förhandlingsstyrka, löner och arbetsmarknaders funktionssätt
Webbinarium 13.00-14.00
Mer info.

Tisdag 11 juni
Uppskattning, meningsfullhet och produktivitet i arbetslivet
Hybridseminarium (fysiskt och digitalt) kl 9.00-10.30
Fysisk plats: Arenagruppen, Barnhusgatan 4.
Mer info.

Kolla gärna på tidigare seminarier här.

Kategorier:
Okategoriserade