Kalender

15
Apr

Ansökan Praktik på Arena Idé

Arena Idé, tankesmedjan inom Arenagruppen, söker praktikanter till höstterminen 2018. Vi söker dig som delar våra värderingar och vill delta i vårt arbete med att stimulera en progressiv och framtidsinriktad samhällsdebatt. Vi är partipolitiskt obundna. Läs mer om Arena Idé här. Upplägg Praktiken följer en arbetsplan med tydliga mål som vi formulerar tillsammans. Praktikperioden kommer att ge dig […]


LÄS MER
2
Mar

Seminarium En demokratisk framtid för EU

EU-kommissionen har i ”White paper on the Future of Europe” bjudit in till en diskussion om EUs framtid. Bakgrunden är förstås de spänningar som i dag råder inom Unionen. Inte minst på grund av den djupa och långvariga ekonomiska krisen, oenighet om flyktingpolitiken och spänningen mellan den övernationella och den nationell nivån. I ”A democratic […]


LÄS MER
28
Feb

Seminarium Vad krävs för att rädda demokratin?

Vad händer med tilltron till demokratin när den politiska diskussionen fastnar vid att ställa folket mot eliten istället för att diskutera politikens innehåll? Populismen i den skepnad som den företräds av Putin, Trump, Erdoğan, Orbán, Kaczyński och Le Pen, skördar framgångar i väljarnas ögon och tar allt större grepp om makten. Vad kan egentligen göras för […]


LÄS MER
28
Feb

Seminarium Det verkliga priset för trafikupphandlingarna

Vad är den verkliga samhällskostnaden för de upphandlingar trafikverket gjort av stora vägprojekt med utländska entreprenörer? I en ny rapport från 6F och Arena Idé framgår att summan av de förlorade skatteintäkterna är större än vinsterna genom billigare leverantörer. Samtidigt har tryggheten och den svenska modellen outsourcats på köpet. Men hur ser vägen framåt ut, […]


LÄS MER
22
Feb

Seminarium Hushållens skulder och framtidens bostadsfinansiering

Hur kan vi skapa ett tillräckligt högt bostadsbyggande under kommande lågkonjunktur? Kan vi skapa finansieringssystem som gör det möjligt att få fart på byggandet och möta behoven på bostadsmarknaden? Hur ser det ut historiskt och vad kan vi lära oss av det? Bostad 2030 släpper ny rapport om finansiering. Delegation Bostad 2030 arbetar med att […]


LÄS MER
20
Feb

Can Cities Save the World?

A roundtable on Climate Change, Migration and the City We live in a perilous urban age. The increasingly stratified character of global cities means that certain populations and zones of these cities are effectively under a permanent state of emergency. Cities are also the spaces in which multiple overlapping and interacting drivers create urban rage. […]


LÄS MER
9
Feb

Seminarium Bryr sig bara högerpopulistiska partier om kulturpolitik?

De högerpopulistiska partierna växer i Västvärlden och för dem är kulturpolitiken ett viktigt medel för att nå politiska mål, som en avgränsad nationell identitet. I seminariet kommer forskare och debattörer att diskutera de andra partiernas tillkortakommanden i den kulturpolitiska debatten, varför denna utveckling har kommit så starkt de senaste decennierna, om detta hänt tidigare, vad […]


LÄS MER
1
Feb

Tvärfackligt mingel #Metoo – Fackets olika roller

Hösten 2017 fullkomligt exploderade #Metoo och berättelser om sexuella trakasserier och övergrepp spreds både i nyhetsmedia och sociala medier. Genom de branschuppdelade uppropen blev det tydligt för de allra flesta att ingen bransch har kunnat ställa sig utanför och säga att detta inte gäller dem. Att arbetsgivarna säkrar en trygg arbetsmiljö för sina anställda är […]


LÄS MER
19
Dec

Seminarium Att äga framtiden – perspektiv på kommunal utveckling

Sveriges kommuner befinner sig i rörelse. Några växer kraftigt medan andra krymper. Befolkningens sammansättning förändras. Kommunerna blir mer olika varandra, vilket väcker frågor om struktur och självstyre.  Att äga framtiden är titeln på en ny antologin som samlar tankar om lokal politik, demokrati och utveckling med fokus på de svenska kommunerna och lokal samhällsutveckling. Författarna behandlar olika […]


LÄS MER
14
Dec

Seminarium Rättsstaten under attack – även i Sverige?

I boken ”Hoten mot rättsstaten” (red. Anders Mellbourn, Premiss Förlag 2017) beskrivs hur rättsstaten och demokratiska ideal ifrågasätts i länder som Polen, Ungern och Turkiet. Domstolarnas handlingsutrymme kringskärs, deras oberoende och legitimitet ifrågasätts och yttrandefriheten inskränks. Hur mår den svenska rättsstaten? Skulle det som händer i Polen och Ungern kunna hända här? Borde vi skydda oss? I […]


LÄS MER