Kalender

10
maj

Seminarium Tre nya metoder för jämställda löner

  Nya verktyg för att åstadkomma jämställda löner testas inom EU. Kan några av dem fungera i Sverige? Välkommen på ett frukostseminarium anordnat av Nätverket jämställda löner i samarbete med tankesmedjan Arena Idé och TCO. Det råder ekonomisk ojämställdhet mellan kvinnor och män. Förbudet mot lönediskriminering har varit ineffektivt när det gäller att utjämna skillnader […]


LÄS MER
25
Apr

Föreläsning Myndigheter och enskilda

Mänskliga rättigheter och det allmännas ansvar. Vad är förvaltningsrätt? Hur överklagar man beslut? En föreläsning om hur strukturell diskriminering och normer upprätthålls genom rätten. Hur kan man använda ett enskilt fall i förvaltningsrätten för att stärka en grupps rättigheter? I den här föreläsningen kommer Elin Boyer att presentera sitt arbete med ett fall där hon […]


LÄS MER
11
Apr

Seminarium Klimakteriet – en evolutionär succé

Samtal med Agnes Wold, Kerstin Brunnberg och Astrid Assefa Människan är det enda djur som har ett klimakterium. Alla andra honor är fertila livet ut. Hur kommer det sig? Vad är den så kallade mormorseffekten? Klimakteriet eller menopausen är något som alla kvinnor har upplevt eller kommer att uppleva men det skiljer sig inte bara […]


LÄS MER
11
Apr

Föreläsning Hur går en brottmålsprocess till?

Vem har rätt till försvar och vad gör ett målsägandebiträde? Under den här föreläsningen kommer vi att prata om brottmålsprocessen utifrån ett rättighetsperspektiv. Vi kommer att gå igenom viktiga principer att känna till. Vad är ett åtal och vad betyder det att brott står under allmänt åtal? När kan man bli häktad? Och vilka vittnen […]


LÄS MER
9
Apr

Seminarium Att skydda demokratin i Europa

Hur kan EU vässa sina verktyg för att stärka demokratin? På senare tid har EU:s institutioner visat en ökad vilja att försöka stärka demokratins fundament, som skyddet för yttrandefriheten, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Det finns ett ökande stöd bland EU:s medlemsstater för att EU ska ingripa när demokratiska värderingar hotas. Men hittills har de verktyg som […]


LÄS MER
3
Apr

Boklansering Arbete & välfärd – en antologi om arbetets nutid och framtid

Välkommen till en kväll med ledande forskare om arbetsliv, arbete, ledning och organisationsmodeller i Sverige idag och i framtiden. Introduktion av den nya boken Arbete & välfärd. Nya jobb växer inom exempelvis it och finans, samtidigt som villkoren i arbetet försämras för många. Stress och utmattning breder ut sig; vid sidan av fysiska arbetsmiljöproblem ser […]


LÄS MER
3
Apr

Seminarium Dags att tala om bostadsojämlikhet

Välkommen på seminarium med professor Carina Listerborn med flera Sverige har mer än bostadsbrist: bostadsojämlikhet och bostadsnöd råder, och vi har fått ett bostadsprekariat. Tidigare var det främst människor med missbruksproblem eller psykisk ohälsa som hade svårt att få eller behålla en bostad. Idag handlar det om människor som helt enkelt har för låg eller […]


LÄS MER
29
Mar

Seminarium Ödesvalet

De högerextrema i EU-parlamentet Välkommen till en diskussion om boken Ödesvalet och det kommande Europaparlamentsvalet. Valet till Europaparlamentet äger rum i slutet av maj. Hur starka kommer de samlade högerpopulisterna och EU-motståndarna bli? Blir Europaparlamentet ljusbrunt eller rent av mörkbrunt? Vad sker då med EU? I boken Ödesvalet – en orosanmälan om ett brunt Europa beskriver Lars Jederlund de partier […]


LÄS MER
14
Mar

Seminarium EU:s sociala pelare och beskattningsrätt

En rad stora frågor inom olika politikområden är på dagordningen inför EU-parlamentsvalet. På ett antal av dessa råder relativ samstämmighet mellan de svenska partierna. Men två politikområden är relativt nya och inom dessa aktualiseras fundamentala svenska intressen – det gäller den s.k. Sociala Pelaren och EU-kommissionens förslag om beskattningsrätt för EU. Vid EUs informella toppmöte […]


LÄS MER
13
Mar

Människor och Migration | Utflyttningsfest

Efter tre och ett halvt år i Arena Idés regi har det blivit dags för Sveriges bästa migrationspodcast att flytta hemifrån och stå på egna ben. Men innan dess vill vi träffa alla lyssnare och alla som medverkat i podden på en riktig utflyttningsfest! Onsdagen den 13/3 bjuder Människor & Migration in till mingel för att ta […]


LÄS MER