Kalender

6
Jul

Det politiska syftet bakom ”värdebaserad vård”

”Värdebaserad vård” har felaktigt presenterats som en vårdmodell för ett sjukhus. Jesper Meijling har i en uppmärksammas rapport visat att ”value based competition”, som det heter på engelska, i själva verket är en konkurrensmodell för marknadisering av sjukvården. Marknadstestet för modellen är Nya Karolinska sjukhuset i Solna. Meijlings rapport ”Nya Karolinska – ett pilotprojekt för […]


LÄS MER
5
Jul

Podcast Livepodd Pengar & politik

Pengar & politik livframträder tillsammans med Politismpodden Den ideologiska frågan Poddarna Pengar & politik och Den ideologiska frågan slår ihop sina produktioner för ett liveframträdande, onsdag klockan 16.45 i Aftonbladets tält. Det blir analys och reflektion med Eric Rosén, Sandro Scocco och Jenny Lindahl. Medverkande: Sandro Scocco, Chefsekonom, Arena Idé Eric Rosén, Chefredaktör, Politism Jenny […]


LÄS MER
5
Jul

Seminarium Rättsutlåtande angående offentliga stöd till bostadssektorn

Delegation bostad 2030 släpper en rapport av Jörgen Hettne som klargör vad som är tillåtet i EU och inte när det gäller till exempel subventionerat och allmännyttigt byggande. Medverkande: Jörgen Hettne, Fil. (jur) dr, Lunds universitet, Bostad 2030 Jenny Lindahl, kommunikationsansvarig, Bostad 2030 Lars-Fredrik Andersson, docent, Umeå universitet, Bostad 2030 Sandro Scocco, Utredningschef, Bostad 2030


LÄS MER
3
Jul

Seminarium Kompetenspyramiden – en reform för framtidens jobb

Under årets Almedalsvecka presenterar Arena Idé rapporten Kompetenspyramiden – Fler som jobbar ska kunna studera, som visar att Sverige behöver en ny stor arbetsmarknadsreform för livslångt lärande.  Mer information finns i det officiella Almedalskalandariet. Rapporten lanserades den 3 juni på DN Debatt och diskuterades den 15 juni i ett seminarium med bland andra arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Mer info […]


LÄS MER
15
Jun

Seminarium Kompetenspyramiden – en reform för framtidens jobb

På detta lunchseminarium presenteras rapporten Kompetenspyramiden – Fler som jobbar ska kunna studera, där German Bender och Roger Mörtvik visar att Sverige behöver en ny stor kompetensreform. Rapporten lanserades först på DN Debatt. För att säkerställa Sveriges konkurrenskraft och låta fler ta del av välståndet som skapas av teknisk utveckling och globalisering, måste yrkesverksamma få bättre möjligheter att […]


LÄS MER
26
maj

Seminarium Marknadshyra – vad är det?

Bostad 2030 släpper sin delrapport Bland mutanter och hybrider: en kunskapsöversikt över marknadshyror i fem utvalda länder. Rapportförfattaren Jonathan Borggren presenterar. Deltar gör också projektledaren Lars-Fredrik Andersson. Seminariet hålls i samband med Bostadsvrålet i Umeå. Programmet här:


LÄS MER
24
maj

Seminarium Globalt ramverk för migration

Arena Idé och Utrikespolitiska institutet bjuder in till seminarium FN:s världskonferens | Globalt ramverk för migration om försöken att skapa ett global ramverk för den internationella migrationen. Ramverket ska antas på FN:s första världskonferens om migration som äger rum i Marocko i december i år.  Mycket står på spel. Med den globala utvecklingsdagordningen Agenda 2030 förbinder […]


LÄS MER
15
maj

Seminarium Bostadsförsörjning – en forskningsöversikt

Välkomna till det fjärde rapportsläppet från Delegationen Bostad 2030. Skenande bostadsrättspriser, höga hyror i nyproduktionen, trångboddhet, en dyr och otrygg andrahandsuthyrning. Problemen på bostadsmarknaden är flera, och de drabbar inte minst låginkomsttagare. Författaren av rapporten Anna Granath-Hansson visar i ”Nyproducerade bostäder som också låg- och medelinkomsttagare kan efterfråga: Bostadspolitiska instrument i fyra europeiska länder” att vi idag […]


LÄS MER