Kalender

28
maj

Seminarium Politikens plats | Demokratins kris och lokal politik

Är demokratin i kris och hur lever det politiska livet i kommunerna? I Sverige finns en balans och spänning mellan kommunerna och staten, mellan lokalt självstyre och nationell politik. Kommunerna har ofta betraktats som en arena för gemenskap och delaktighet, medan staten betraktas som en övergripande politisk demokratisk struktur. Den här dialektiken eller spänningen har […]


LÄS MER
21
maj

Seminarium Rörelsejuridiken som motstånd

Välkommen på lansering av rapporten Rörelsejuridiken som motstånd i Göteborg Samhälle, juridik och politik – hur hänger det ihop? Hur utvecklas den repressiva politiken i världen och Sverige? Vilken roll kan rörelsejuristen spela för att motverka den? Om bland annat det handlar juristerna Rami Al-khamisis och Miran Kakaees nya rapport Rörelsejuridiken som motstånd, som dessutom beskriver vad rörelsejuridik är, för […]


LÄS MER
21
maj

Seminarium Konsulterna – kampen om Karolinska

Välkommen på seminarium med Anna Gustafsson och Lisa Röstlund Journalisterna Anna Gustafsson och Lisa Röstlund kommer till Arena Idé för att berätta om sin nyutgivna bok ”Konsulterna – kampen om Karolinska.” Båda är nominerade till Stora Journalistpriset för sina reportage i Dagens Nyheter om införandet av ”värdebaserad vård” på Nya Karolinska i Solna. Boken skildrar […]


LÄS MER
20
maj

Hearing med de politiska partierna inför EU-valet 26 maj

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Vet du på vilket parti du ska rösta? Obligatorisk anmälan senast den 17 maj. EU-kommissionen i Sverige bjuder in till en utfrågning av de olika partiernas kandidater inför Europaparlamentsvalet tillsammans med tankesmedjorna Arena Idé, Fores och Timbro.  Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Det är ett […]


LÄS MER
14
maj

Seminarium Vad kan vi göra åt skolmarknaden?

Välkommen på ett seminarium om rapporten Systemskiftet – när skolan gick från gemensam till privat, där Sten Svensson granskat de två största skolreformerna i modern tid: marknadiseringen och kommunaliseringen, som båda genomfördes på 1990-talet. För några veckor sedan släppte OECD en rapport som varnade Sverige för att marknadsutsättningen av skolan leder till problem som segregering och […]


LÄS MER
14
maj

Seminarium Bostadsministern – vad händer nu?

Välkommen på seminarium med bostadsministern om bostadspolitikens väg framåt Bostadspolitiken är mer aktuell än på länge. Regeringen och partierna som står bakom januariavtalet har markerat att bostadsfrågorna är centrala för den här mandatperioden. Samtidigt är utmaningarna stora. Behovet av fler bostäder är redan i dag mycket stort, och om tio år förväntas Sveriges befolkning ha […]


LÄS MER
13
maj

Seminarium Funktionalismen och bostadspolitiken

Välkommen på två seminarier om arkitektur och bostadspolitik Den 7 och 13 maj kommer bostadspolitik och arkitektur belysas ur ett historiskt perspektiv från 1930-talet fram till idag. Vi kommer även blicka framåt. Utgångspunkten för det första seminariet är Stockholmsutställningen 1930 som blev genombrottet för ett nytt tänkande inom arkitekturen som i Sverige kom att kallas funktionalismen. […]


LÄS MER
10
maj

Seminarium Tre nya metoder för jämställda löner

  Nya verktyg för att åstadkomma jämställda löner testas inom EU. Kan några av dem fungera i Sverige? Välkommen på ett frukostseminarium anordnat av Nätverket jämställda löner i samarbete med tankesmedjan Arena Idé och TCO. Det råder ekonomisk ojämställdhet mellan kvinnor och män. Förbudet mot lönediskriminering har varit ineffektivt när det gäller att utjämna skillnader […]


LÄS MER
9
maj

Seminarium Ett val om värderingar

Mycket står på spel i valet till Europaparlamentet den 26 maj, inte minst demokrati, grundläggande värden och öppenhet. Vilken roll kan fack och arbetsgivare spela? Hur ser sittande och blivande Europaparlamentariker på utmaningarna? Inledning: det här står på spel i valet till Europaparlamentet  Henrik Brors, tidigare EU-korrespondent samt politik- och ekonomijournalist sedan början av 1970-talet, […]


LÄS MER
6
maj

Seminarium EU, Sverige och klimatet

  Välkommen till ett seminarium om EU:s nya klimatpolitik. Magnus Nilsson har skrivit den nya rapporten EU, Sverige och klimatet – en guide för politiker och andra till EU:s nya klimatpolitik som sammanfattar och analyserar effekterna av den översyn av EU:s klimatpolitik som just avslutats. På seminariet kommer vi att diskutera hur Sverige och svenska politiker […]


LÄS MER