Sammanställning fakta om invandringens kostnader

Aftonbladet ledare, Anders Lindberg, skriver om en rapport som kommer på torsdag från ESO, Expertgruppen för studier av offentlig ekonomi,om flyktingars kostnader för Sverige. Sandro Scocco, chefekonom på Arena Idé kommenterar metoden och slutsatserna i artikeln.

Nu finns ett specialavsnitt av Pengar & politik uppe, där Sandro förklarar problemen med rapporten. Lyssna här:

Nu finns ett helt nytt Working paper av Lars-Fredrik Andersson, Rikard Eriksson och Sandro Scocco om invandringens effekter på låglönejobb.

Där visar de att den växande andelen av migrerade arbetstagare bara haft en marginell inverkan på låglönesektorns tillväxt i EU under de senaste två decennierna.

För att läsa mer har vi tagit fram en sammanställning av material kring frågan. 2015 kom Arena Idés rapport 900 miljarder skäl att uppskatta invandring, och sedan dess har vi gjort en rad framställningar och analyser kring invandringens kostnader för samhället och beräkningsmetoder. Här har vi gjort en sammanställning. Tisdag eftermiddag kommer vi att lägga upp ett nytt avsnitt av Pengar & politik där Sandro Scocco kommenterar debatten och förklarar.

Rapporten 900 miljarder skäl att uppskatta invandring

Sandro Scocco, beskriver sambanden mellan invandring och ökat välstånd.

Lars-Fredrik Andersson och Sandro Scocco förklarar beräkningsmetoder i blogginlägg

Lars-Fredrik Andersson och Sandro Scocco förklarar beräkningsmetoder i vetenskaplig artikel i Ekonomisk debatt

Aftonbladet, Sandro Scocco recenserar Tino Sanandajis bok på Aftonbladet Kultur.

Social Europe, Sandro Scocco skriver om invandringens vinster

Dagens Arena, Sandro Scocco kritiserar Joakim Ruist

Agenda, debatt mellan Tino Sanandaji och Sandro Scocco

Kommentar till debatten i Agenda av Sandro Scocco

Stor andel utrikes födda bland personer med enkla jobb, data från SCB

Artikel av Michael Clemens, Jennifer Hunt om löneeffekter av invandring