Att binda politiken vid hållbarhetsmasten - 25 februari, 2016

Den nuvarande rödgröna regeringen har gett Miljömålsberedningen i uppdrag att utreda hur ett klimatpolitiskt ramverk kan se ut. Utredningen ska redovisas den 1 mars respektive den 1 juni 2016. Förhoppningen är att genom ett klimatpolitiskt ramverk etablera klimatpolitiska mål, formulera styrmedel samt lägga grunden för en “samlad och långsiktig” klimatpolitik. Direktiven nämner särskilt att en […]


LÄS MER

Så blir klimatpolitiken jämlik - 22 februari, 2016

Uppspelet inför klimatmötet i Paris var ödesmättat. Värden för mötet, president François Hollande, konstaterade att aldrig har insatserna varit så höga som vid detta möte. FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon menade att det är en möjlighet som aldrig kommer tillbaka och påven trumfade alla med att säga att vi är på randen till att begå kollektivt […]


LÄS MER

Uppdatera klimatpolitiken | Magnus Nilsson - 11 december, 2014

EU är just nu i färd med att staka ut klimatpolitiken fram emot 2030. Om debatten om den svenska och europeiska klimatpolitiken baseras på en inaktuell verklighetsbild lär vi knappast få en fungerande politik. Med detta som bakgrund diskuterar Magnus Nilsson hur den svenska klimatpolitiken på några punkter kan och bör uppdateras för att vi […]


LÄS MER

Minimera reservatsarealen! - 22 mars, 2013

Magnus Nilsson, journalist och miljökonsult, har åt Arena Idé granskat den pågående utvecklingen i våra skogar, vad aktuell forskning säger och vad gällande lagstiftning innebär. I rapporten “Minimera reservatsarealen” diskuterar han vilka förändringar av politiken som krävs för att de antagna naturvårdsmålen för skogen ska kunna klaras på ett sätt som minimerar konflikten mellan naturskydd och virkesproduktion. […]


LÄS MER

Matthias Machnig: Ecological industrial policy as a key element of a sustainable economy in Europe. Del 12 i »Ny tid-serien« - 27 april, 2012

So far, Germany has come rather successfully through the recent period of global economic crisis. The strong position held by manufacturing has been an important factor in this. High levels of balance of trade surpluses show the potential of an economic strategy based on industry and industry-related services. Also Germany is confronting the task of […]


LÄS MER