Upphandling på väg att spåra ur? Konferens om Ostlänken 2/6

Välkommen till en konferens om sociala krav vid upphandlingen av Ostlänken. Ostlänken är ett av 2000-talets största infrastrukturprojekt. Till en total kostnad på 35,5 miljarder kronor ska en ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping anläggas med en rad nya stationer. Byggandet av Ostlänken kommer att påverka hela arbetsmarknaden i regionen. Den här konferensen syftar […]

Scocco i Social Europe 5/3-15 | The Tale Of Lazy Greeks

Angela Merkel proclaimed at an early stage that the Greeks could not retire earlier and have longer holidays than the Germans. Der Spiegel’s interpretation was: “We aren’t going to give our hard-earned German money to lazy southern Europeans.” Sweden’s Minister of Finance, Anders Borg,echoed this whilst on the way to an EU meeting: “Obviously, Swedes and […]

Finns det en grekisk åtstramningsmyt?

EU:s medborgare kräver tuffa tag mot Grekland. En närstående tankesmedja till EU-kommissionens beskriver också Grekland som sämst i klassen och som “släpande fötterna efter sig” och lanserar istället idén om “åtstramningsmyten”. Scocco visar att allt faller ihop som ett korthus när påstående granskas. Hemmapubliken kanske bara kräver vad som sagts åt dem. Vem vill ge skuldlättnader till en som släpar fötterna efter sig?

Guldläge för Sverige att investera

GP 10/11-2014. Det är olyckligt att det inte finns någon samsyn kring konjunkturpolitiken mellan regeringen, Riksbanken och Finanspolitiska rådet. Att regeringen skulle motarbeta Riksbanken med ett sparpaket är direkt skadligt för tillväxt och sysselsättning. Det kan också tvinga Riksbanken till oortodoxa och ineffektiva insatser, skriver chefekonomerna Sandro Scocco och Göran Zettergren. Bruttostatsskulden är cirka 40 […]

Sandro Scocco: Rationellt att fuska med överskottsmålet

Sandro Scocco, Chefsekonom på Arena Idé skirver i SvD Brännpunkt den 20 oktober. Finansminister Magdalena Andersson klagar på att ladan är tom. Det är den inte alls, kontrar Finanspolitiska rådet. Sett till långsiktigt hållbara statsfinanser är ladan inte tom, men stelbenta regelverk har låst ladan för finansministern. Det behövs därför ett nytt regelverk. Andersson gör […]