Bostad2030 rapport 7 – Rättsutlåtande angående offentliga stöd till bostadssektorn - 5 juli, 2018

Sammanfattning Svensk bostadspolitik och i synnerhet uppdraget för allmännyttiga bostads- bolag har påtagligt förändrats under det senaste decenniet. Det finns anledning att tala om ett paradigmskifte från ”självkostnad” till ”affärsmässiga principer”. Förändringen har i huvudsak motiverats av en anpassning till de krav som följer av EU-rätten, i synnerhet statsstödsreglerna. I detta utlåtande visas att den […]


LÄS MER

När kommunen inte vill – en analys av bosättningslagen - 3 april, 2018

Den här rapporten fokuserar på vilka konsekvenserna blir när en kommun inte vill följa bosättningslagen. Staffanstorps kommun används som en fallstudie. 2017 tog Staffanstorp emot nyanlända i husvagnar på en grusplan, och kallades “en skam för Skåne”. Rapporten innehåller ett antal förslag på förändringar för att alla Sveriges kommuner ska dela på ansvaret att erbjuda nyanlända en värdig boendesituation.


LÄS MER

Juridifiering - 24 oktober, 2017

De senaste 30 åren har beslut, som tidigare fattades av folkvalda, flyttats över på myndigheter och domstolar. Det gäller många olika områden, till exempel infrastruktur, bostäder, miljö, migration, integritet, skola och funktionshinderspolitik. I den här rapporten beskriver Oskar Taxén, jurist fackförbundet Kommunal, juridifieringen och presenterar ett antal förslag på reformer.


LÄS MER

Tankar om arbetsmiljö – Arbetsmiljölagen 40 år - 17 februari, 2017

Arbetsmiljölagen, AML, fyller 40 år 2017. Detta var temat för en seminarieserie som Arena Idé arrangerade i ett unikt samarbete med sju fackförbund från LO, TCO och Saco. Sara Dadnahal, praktikant på Arena Idé under höstterminen 2016, har varit redaktör för den här slutrapporten. Arbetsmiljölagen antogs av Sveriges riksdag 1977, vilket innebär att problembeskrivningar, utredningsunderlag, forskning med […]


LÄS MER

Movement Lawyers - 14 februari, 2017

The road towards a society-changing law – of power, civil society and the need for new lawyers Rami Al-Khamisi has written the rapport he himself had wanted to read as a new law student and as an organizer. To be strengthened and inspired. To get the proper tools. In order to use the law to push […]


LÄS MER

Rörelsejurister - 12 december, 2015

Vägen mot en samhällsförändrande juridik – om makt, civilsamhälle och behovet av nya jurister Rami Al-khamisi har skrivit en rapport han själv hade velat läsa, som nybliven juridikstudent, som organisatör. För att stärkas och inspireras. För att få kunskap och rätt verktyg. För att kunna använda juridiken för att pressa tillbaka de sociala orättvisorna som […]


LÄS MER

Att agera juridiskt mot etnisk profilering - 8 maj, 2014

Lärdomar från den internationella konferensen “Reva: Litigating Ethnic Profiling” Den 15 februari 2014 bjöd Arena Idé tillsammans med Open Society Justice Initiative in till en heldagskonferens om vilka rättsliga åtgärder som kan vidtas mot etnisk profilering och projekt som Reva. I den här rapporten har vi samlat de viktigaste lärdomarna från konferensen. Rapporten innehåller exempel på […]


LÄS MER

Skyldig tills motsatsen bevisats? En granskning av polisens inre utlänningskontroller - 15 februari, 2014

Frilansjournalisten Peter Leander har granskat polisens inre utlänningskontroller. Rapporten bekräftar att antalet inre utlänningskontroller är omfattande och att antalet ökar. Bara under 2013 gjordes fram till november 27 404 kontroller. Mörkertalet är stort. Polisens dokumentation är kodad och svår att tyda. Många kontroller registreras inte alls. Det öppnar upp för godtycklighet och ökar risken för övergrepp.  Röster om […]


LÄS MER

Ardalan Shekarabi: Vinst och den offentliga tjänstemarknaden – en rättslig analys - 5 oktober, 2012

Av Ardalan Shekarabi, doktorand inom upphandlingsrätt på juridiska institutionen på Uppsala Universitet. Sverige är ett samhälle där den övervägande delen av välfärdstjänsterna finansieras solidariskt med skattemedel. Under de senaste två decennierna har en allt större del av produktionen av dessa tjänster överförts till den privata sektorn. Denna utveckling har skapat en stor offentlig marknad där […]


LÄS MER