Nya vägar till arbetslivet - 22 oktober, 2019

Kompetenspolitik för lågutbildade unga och nyanlända I denna rapport presenteras ett helt nytt kommunalt etableringsindex, som ger en bild av etableringsförutsättningarna i hela landet och gör det möjligt att jämföra villkoren för unga i Sveriges 290 kommuner. Läs rapporten Nya vägar till arbetslivet Lågutbildade unga och nyanlända måste ges bättre förutsättningar att erhålla jobb med […]


LÄS MER

Kompetenspyramiden - 2 juni, 2018

I rapporten Kompetenspyramiden – Fler som jobbar ska kunna studera, visar Arena Idés programchef German Bender och tidigare statssekreteraren Roger Mörtvik att Sverige behöver en ny stor kompetensreform. Rapporten presenterades även på DN Debatt och på ett seminarium den 15 juni.   Goda möjligheter för yrkesverksamma att vidareutbilda gör att samhället bättre kan möta den omställning […]


LÄS MER

Jakten på den jämlika skolan - 23 mars, 2018

Skolan har alltid varit och kommer fortsätta vara en av de stora samhällsfrågor som engagerar invånare, opinionsbildare och politiken. Svenska skolresultat har under lång tid sjunkit, därför är det glädjande att den senaste PISA-mätningen visar att den nedåtgående resultatspiralen är bruten. Dock finns tydliga skillnader, som dessutom ökat över tid, mellan vilka elever som klarar […]


LÄS MER

Vad ska folkhögskolan vara? - 12 juli, 2016

Hur ska folkhögskolorna kunna stödja folkrörelser och det civila samhället? Den frågan är i hög grad aktuell med anledning av förslaget till bidragssystem. Rörelsefolkhögskolorna är oroliga för att möjligheten att stödja och utveckla civilsamhället begränsas. Utredaren Mats Wingborg har i samarbete med tankesmedjan Arena Idé och en rad folkhögskolor skrivit rapporten ”Vad ska folkhögskolan vara? […]


LÄS MER

Sociala strukturer i utbildningssystemet | Ylva Bergström (Red.) - 13 januari, 2015

Rapporten består av fyra korta presentationer av aktuell forskning som undersöker hur övergripande sociala strukturer formas inom utbildningssystemet. Utbildningsfält och arbetsmarknad Hur uppstår sociala skillnader i arbetslivet mellan män och kvinnor? På vilka sätt hänger skillnaderna ihop med utbildningssystemet? Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi och Ida Lidegran, lektor i utbildningssociologi, båda från Uppsala universitet. Skollärare – […]


LÄS MER

En orättfärdig bildningspolitik | Mats Wingborg - 3 juli, 2014

Om landstingens stöd till landstingsfolkhögskolor respektive rörelsefolkhögskolor – en granskning av 150 folkhögskolors ekonomi Rapporten Orättvis bildningspolitik har tillkommit på initiativ av Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg & Viskadalen och Biskops Arnö Nordens folkhögskola i samarbete med Arena idé. Folkhögskolorna har spelat en viktig roll för bildningen och utbildningen i vårt land, och erbjudit en möjlighet […]


LÄS MER

Mats Wingborg: Idéer för mer kunskaper i skolan - 9 januari, 2012

Det svenska skolsystemet präglas av två problem. För det första att elevernas skolresultat sjunker. För det andra att den likvärdiga skolan är hotad. Den här rapporten handlar om det första problemet, men som framgår av studien finns länkar mellan de två problemen. Under de senaste åren har en rad studier tagits fram om vad som […]


LÄS MER