När kommunen inte vill – en analys av bosättningslagen - 3 april, 2018

Den här rapporten fokuserar på vilka konsekvenserna blir när en kommun inte vill följa bosättningslagen. Staffanstorps kommun används som en fallstudie. 2017 tog Staffanstorp emot nyanlända i husvagnar på en grusplan, och kallades “en skam för Skåne”. Rapporten innehåller ett antal förslag på förändringar för att alla Sveriges kommuner ska dela på ansvaret att erbjuda nyanlända en värdig boendesituation.


LÄS MER

Bärplockares arbetsvillkor – säsongen 2017 - 19 januari, 2018

Under flera år har Mats Wingborg skrivit rapporter om det som hänt inom branschen där det plockas vilda bär, det vill säga den kommersiella plockningen av blåbär, lingon och hjortron. Huvudfokus i rapporterna har varit hur villkoren för plockarna sett ut och förändrats. I den här rapporten beskrivs vad som hände under säsongen 2017. Rapporten jämför […]


LÄS MER

En alltmer osäker bransch - 6 december, 2016

Trots att bärplockningsbranschen har sanerats behövs fortsatta reformer. Framför allt för att garantera att plockarna får drägliga villkor, men faktiskt också för att rädda en alltmer skakig bransch. Detta blev tydligt säsongen 2016 när bärpriserna var historiskt låga. Den här rapporten handlar om vad som hände under säsongen 2016 inom den kommersiella plockningen av vilda […]


LÄS MER

Jämlikhetsskapande integration - 20 juni, 2016

Dagens värld präglas av ökande ojämlikhet. Även om skillnaden i inkomst mellan länder verkar ha jämnats ut under de senaste årtiondena, så fortsätter skillnaderna inom länder att öka. Och ojämlikheten ökar snabbare i Sverige än i de flesta jämförbara länder. Ojämlikheten är en drivkraft bakom den ökande migrationen i världen. I dag räknar den internationella […]


LÄS MER

Integrationsutmaningen: Fackliga förslag och lösningar - 23 maj, 2016

Sverige står inför en integrationsutmaning. Tusentals människor har på livsfarliga vägar flytt undan krig och förföljelse för att finna en ny fristad. Människor med kunskap, erfarenhet och viljan att påbörja ett nytt liv i Sverige. Frågan är nu hur den framtiden ska se ut och hur Sverige som land tar sig an uppgiften? Rapporten Integrationsutmaningen: […]


LÄS MER

Så var säsongen för utländska bärplockare 2015 - 17 december, 2015

Den här rapporten ger en översikt av vad som hände under säsong 2015 inom den kommersiella plockningen av vilda bär i Sverige. Rapporten är en uppföljning av Villkoren för utländska bärplockare säsongen 2014 som Mats Wingborg skrev för Arena idé. Rapporten undersöker hur bärsäsongen varit 2015, vilka grupper som kommit till Sverige för att plocka bär, under […]


LÄS MER

Arbetskraft från hela världen - 16 december, 2015

I slutet av 2008 liberaliserades Sveriges regelverk för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Reformen bidrog till att göra Sverige till ett av västvärldens öppnaste länder. Kritiker varnade dock redan tidigt för problem som lönedumpning och utnyttjande av utländska arbetstagare. Vad kan vi i dag, sju år senare, säga om det faktiska utfallet? Med antologin Arbetskraft […]


LÄS MER

Lagliga vägar över Medelhavet - 29 oktober, 2015

Den här texten argumenterar för att vi – Sverige, EU, världen – borde upprätta en färdplan för friare migration över Medelhavet. Med bilden av drunknade flyktingbarn på näthinnan är det inte svårt att hålla med om att det är moraliskt riktigt att sträva efter att göra människors migration över Medelhavet säkrare. Det moraliskt riktiga är […]


LÄS MER

900 miljarder skäl att uppskatta invandring - 1 juli, 2015

Den offentliga debatten om invandring har mestadels handlat om kostnader och det som påverkar dessa kostnader; invandringsvolymen, kostnader för invandringsrelaterade insatserna och fördelningen av kostnaderna mellan länder. Ofta ställs invandring mot välfärd i en fråga om vad vi har råd med, men stämmer den bilden? Sandro Scocco, chefsekonom för Arena Idé, och Lars Fredrik Andersson, […]


LÄS MER

Tyskar och “utlänningar” - 18 juni, 2015

När de konservativa systerpartierna CDU/CSU och det socialdemokratiska SPD, som i dag formar Tysklands stora koalition, efter valet i september 2013 förhandlade om samarbete bidrog komplexet tyskar och utlänningar till att förhandlingarna blev utdragna. Ämnet hade under årtionden gett upphov till svåra politiska motsättningar. Nu förefaller man ha nått en samsyn som tidigare var fullständigt […]


LÄS MER

Kreol – ett spöke går runt i orten - 20 maj, 2015

”Vi är inte alls svenskar, kurder, araber, chilenare etc… jag tror att vi måste släppa det där. Vi har kanske varit allt det där, men vårt möte med varandra har gjort att vi kokats ihop till något nytt, något annat.” Vi är en ny social grupp som sakta tar form och växer i det svenska […]


LÄS MER

Efter Mos Maiorum | Peter Leander - 9 december, 2014

Tidigare i år publicerade Arena Idé Peter Leanders rapport Skyldig tills motsatsen bevisats? – En granskning av polisens inre utlänningskontroller. Rapporten bekräftar att svensk polis använder sig av rasistiska metoder vid så kallade inre utlänningskontroller, trots att detta är förbjudet enligt svensk och internationell lag. Men vad hände sedan? I oktober månad i år genomfördes […]


LÄS MER

Villkoren för utländska bärplockare | Mats Wingborg - 19 november, 2014

Den kommersiella bärplockningen i Sverige har väckt många känslor. Främst genom återkommande skandaler där utländska bärplockare blivit utan lön, fått arbeta under odrägliga förhållanden och bott i undermåliga anläggningar eller i läger i skogen. Samtidigt har flera initiativ tagits för att förbättra bärplockarnas villkor. Migrationsverket har stramat upp sitt regelverk, seriösa företag i branschen har […]


LÄS MER

Identitet och integration: om invandrades resurser - 22 mars, 2014

Den här rapporten bemöter myter kring sambandet mellan människors identitet och invandrades integration. Rapporten bygger på en genomgång av forskningslitteratur och texter som publicerats i internationella refereegranskade tidskrifter. Det är svårt att välja vilka fördomar och myter som ska tas upp i en kort rapport av det här slaget. Det är relevant att ställa frågor […]


LÄS MER

Vanliga påståenden om invandrare och invandring – vad säger forskningen? - 22 mars, 2014

Syftet med rapporten är att bemöta vanliga påståenden om invandring och invandrare med internationell empirisk forskning. Rapportens tre avsnitt utgår från regeringens lista över vanliga påståenden om invandrare och invandring. Det finns föreställningar om att invandrare kommer till Sverige enbart för att leva på bidrag, att invandringen leder till lönedumpning, högre arbetslöshet och ökad brottslighet. […]


LÄS MER

Analys: Migration är världens äldsta vapen mot fattigdom - 6 mars, 2014

Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé, skriver i en analys publicerad av tidningen Omvärlden: “Den explosionsartade ekonomiska tillväxten och den snabba befolkningstillväxten i Afrika gör att vi kommer att se en ”afrikanisering” av migrationen. Afrikas befolkning kommer att öka från 1,1 miljarder med ytterligare över en miljard till 2050. Samtidigt har befolkningstillväxten minskat eller avstannat […]


LÄS MER

Skyldig tills motsatsen bevisats? En granskning av polisens inre utlänningskontroller - 15 februari, 2014

Frilansjournalisten Peter Leander har granskat polisens inre utlänningskontroller. Rapporten bekräftar att antalet inre utlänningskontroller är omfattande och att antalet ökar. Bara under 2013 gjordes fram till november 27 404 kontroller. Mörkertalet är stort. Polisens dokumentation är kodad och svår att tyda. Många kontroller registreras inte alls. Det öppnar upp för godtycklighet och ökar risken för övergrepp.  Röster om […]


LÄS MER

Att göra antirasism - 5 april, 2013

Av Maryam Yazdanfar och Anton Landehag. Den klasiska maktanalysen utgår från kontrollen av produktionsmedlen. Men sedan ett antal decennier har analysen av makten breddats och fördjupats till att inkludera kön, rasism och funktionalitet. Det finns olika former av rasism. I denna rapport är den exploaterande rasismen, den ojämlikhetsskapande rasismen, huvudperspektivet. Makt ger frihet att göra […]


LÄS MER

Sweden: The reluctant nation - 14 mars, 2013

In “Sweden: the reluctant nation” Göran Rosenberg explores the hitherto limited success of populist movements in Sweden. This has been partly due to the historically remarkable success of the Swedish model and the concept of “the peoples home”, folkhemmet. In the early 1990s the Swedish paradise began to crumble. Collective obligations were weakened. And the […]


LÄS MER