Osäkra jobb - 6 oktober, 2016

– Fackliga strategier för att förhindra missbruk av tidsbegränsade anställningar I Sverige minskar tillsvidareanställningarna sedan mer än 20 år tillbaka. I stället ökar antalet tidsbegränsade anställningar, timvikariat, projekt- och provanställningar som aldrig leder till en fast anställning. Det handlar om ”sms-anställningar”, anställningar där medarbetaren får ett sms med kort varsel om när nästa pass börjar. […]


LÄS MER

Kooperation – en del av världen - 23 oktober, 2015

Idén om det kooperativa företaget innebär att personer – i sin roll som konsumenter, producenter eller personal – samarbetar om att med gemensamma resurser driva en verksamhet. Syftet med den är att tillgodose deras gemensamma behov och önskningar. Alla deltar på lika villkor, kapitalintresset är begränsat och verksamheten styrs enligt demokratiska principer (en person – […]


LÄS MER

Ett anständigt liv - 4 december, 2013

Centerpartiets Annie Lööf tycker att ingångslönerna borde sänkas med 25 procent. I takt med att arbetslösheten stiger argumenterar allt fler för att ingångslönerna borde sänkas, för att som det heter ”sänka trösklarna” till arbetsmarknaden. Men går det att leva på Lööf-löner?


LÄS MER