Allmänt

Lisa i media Radio och TV SVT Debatt 2014-09-18: SD – Demonisera eller kommunicera? Lisa Pelling i SVT Debatt TV4 Nyhetsmorgon 2014-07-25: “Gaza är ett enda stort flyktingläger” Lisa Pelling i TV4 Konflikt i P1 2013-03-02: Samtal i studion med bl a migrationsminister Tobias Billström SVT.se 2012-07-01: Lisa Pelling pressade SD i SVTs partigrillning i SVT:s partigrillning […]

»Wii, the people«

Lärdomar från presidentvalskampanjen i USA 2012. Rapport av Center for American Progress i svensk översättning.

Nationalisera äldreomsorgen?

Äldreomsorgen är en central del av vår välfärd. Det finns en stor uppslutning kring en solidariskt skattefinansierad omsorg. Vi kräver lika tillgång till välfärd på lika villkor för alla medborgare, lika behandling av medborgare, så hög kvalitet att alla medborgare vill ha dem, en finansieringsform som gör att alla har råd och insyn så att […]

Bar Grön

En mötesplats för mingel, samvaro och samtal om politik, engagemang och framtidsvisioner.

Segregationstribunalen

Sedan novemberupproret i Paris förorter 2005 har debatten om fattiga stadsdelar präglats av en ny oro och nervositet. Varje incident med stenkastning eller brinnande bilar har tolkats som början på en svensk motsvarighet till händelserna i Paris. Finanskrisen har orsakat ökad arbetslöshet i stadsdelar som knappt hunnit repa sig efter krisen på 1990-talet.

Arena Idé, Ungdomsstyrelsen och Re: Orient vill ställa frågor som handlar om orsakerna till den oro som det rapporterats om från flera stadsdelar i Malmö, Göteborg, Uppsala och Storstockholm. Om hur man framgångsrikt kan bekämpa fattigdom och social marginalisering och om hur ojämlikheten märks i människors vardag.

Ofta saknas en röst i den offentliga debatten: de som bor i just dessa fattiga stadsdelar och arbetar med olika demokratifrågor, i lokala folkrörelsesammanhang och är engagerade i försök att lyfta dem från fatigdom och öka invånarnas chanser att förverkliga sina livsmål. Ambitionen med de här seminarierna är att få ett samtal som utgår från deras erfarenheter och kunskap.