Allmänt

Greater Inequality Not Due To New Technology And Free Trade | Sandro Scocco skriver om ojämlikhet i Social Europe

Utifrån rapporten Återhämtning var god dröj skriver Arena Idés utredningschef Sandro Scocco i Social Europe, Europas ledande digitala plattform för debatt. A popular narrative today is that low-income groups in the western world have fallen behind owing to jobs lost to new machines and to low-paid jobs overseas. Political populists like Trump or Le Pen have happily […]

Vilken migrationspolitik bör Sverige föra? | Lisa Pelling i debatt mot Anna Dahlberg i SVT Aktuellt

Den 21 juni röstade Sveriges riksdag igenom den tillfälliga lag som innebär att tillfälliga uppehållstillstånd blir norm och att människor som får skydd som alternativt skyddsbehövande förlorar rätten till familjeåterförening. Lagen är tillfällig, men bör den bli permanent? Flera politiska företrädare för Moderaterna har gått ut och förklarat att de anser att lagen bör bli permanent […]

Återhämtning var god dröj | Ny rapport och artikel på DN Debatt

Åtta år har gått sedan finanskrisen. Världsekonomin karakteriseras fortsatt av att arbetslösheten är hög och att skuldsättningen är rekordhög i både privat och offentlig sektor. Tillväxtutsikterna förblir låga och den internationella handeln är ovanligt svag. Varför dröjer återhämtningen? I en ny rapport för Arena Idé tar sig Sandro Scocco, Arena Idés chefsekonom, och Lars Fredrik Andersson, docent […]

Vems fel är ojämlikheten? | Ny podd

Ny rapport som Sandro Scocco och Lars-Fredrik Andersson skrivit konstaterar att den växande ojämlikheten beror på en medveten politik, inte globalisering eller ny teknik. Detta handlar Pengar & Politik, avsnitt 49 om Dessutom svarar vi på frågan om varför det egentligen ska vara två procents inflation. Mer om rapporten kan du läsa här på DN […]

Flyktingsmuggling – Det säger lagen | Ny podd

Det står nu klart att tre personer som jobbade med SVT dokumentären Fosterland kommer att åtalas för flyktingsmuggling, efter att de i dokumentärserien hjälpt en 15-årig pojke att ta sig till Sverige för att söka asyl. Men om de inte tog betalt, har de verkligen gjort sig skyldiga till flyktingsmuggling? I det här avsnittet av […]

Reaganomics återkomst | Nytt avsnitt

I detta avsnitt om USA-valets konsekvenser, går Sandro Scocco och Jenny Lindahl igenom vad valet betyder för inkomstfördelningen och för de allra rikaste i USA. När Ronald Reagan gjorde det var det hippt, i alla fall i högern. Nu vill Donald Trump genomföra samma politik igen, trots att amerikansk ekonomisk politik gick åt skogen, och inkomstfördelningen bara blivit mer och mer skev. Pengar & […]

"En salig oreda i kommunen" | UNT om Lars Nelanders rapport

Vad är en kommun bra för? Hur ska kommunen organiseras? Dessa var några utav de många frågor som togs upp under seminariet och rapportlanseringen av När kommunen blev en marknad. I samband med detta skrev Uppsala Nya Tidning om seminariet. För att göra en lång historia kort blev resultatet en svåröverblickbar organisation där professionen och politikerna […]

När kommunen blev en marknad | Lars Nelander intervjuas av UppsalaTidningen

Lars Nelander, anställd inom Uppsala kommun i nära 40 år och författare till rapporten När kommunen blev en marknad, blev intervjuad av UppsalaTidningen inför kvällens rapportlanseringen på Uppsala Stadsbibliotek. Kommunens verksamhet har slagits sönder och underminerats. Kommunen har blivit svårstyrd. Demokratin har försämrats och vi har fått en ny typ av byråkrati som mer ägnar sig […]

Arena Idé på Socialistiskt Forum

Årets tema för Socialistiskt forum är konflikt och samförstånd. Arena Idé bjuder in till två seminarier där vi utforskar olika delar av begreppen. Välkommen på seminarium om makt och inflytande på arbetsplatsen, LO-samordningens framtid och vad som händer när krisen kommer till organisationen! Vad händer på arbetsplatsen om arbetsförhållandena ändras eller en konflikt uppstår? Olika […]

Welcoming Refugees – europeisk konferens om flyktingmottagande 25-27/1

Arena idé har tillsammans med Norrköpings kommun och migrationsforskningsinstitutet REMESO tagit initiativ till en konferens för att samla och utbyta erfarenheter av flyktingmottagande på lokal nivå i olika europeiska länder. Konferensen vänder sig till kommunpolitiker, lokala tjänstemän och forskare. Hjälp oss gärna att sprida inbjudan.

Vill du bli chef för Arena Idé?

Arena Idé är tankesmedjan inom Arenagruppen. Vi har ett löntagar- och medborgarperspektiv. Våra temaområden är välfärd och demokrati ekonomisk politik arbetsmarknad Du kan läsa mer om Arena Idés verksamhet här. Som chef för Arena Idé har du det övergripande ansvaret för verksamhet, ekonomi och personal. Du ansvarar även för relationen till våra samarbetspartner. Vi förutsätter […]

Vad är en Beyoncé-voter? | Nytt avsnitt

Pengar & Politik gästas av Anders Lindberg tf politisk chefredaktör för Aftonbladet, som precis kommit tillbaka från Grekland och Syrizas kongress. Avsnittet handlar om kvinnorna som ingen pratar om eller med i den ekonomisk-politiska debatten, när alla är upptagna av vad de arga männen behöver, om vad som är den svenska motsvarigheten till en Beyoncé-voter – Dylanväljare? – […]

Svensk industris konkurrenskraft i en ny global ekonomi

Den 19/10 lanserade vi en rapport skriven av Daniel Lind, fil dr i ekonomisk historia och en av Sveriges ledande experter på industrins konkurrenskraft. Rapporten som består av två artiklar tidigare publicerade i Ekonomisk Debatt analyserar och diskuterar några av de implikationer som är eller kan komma att bli relevanta för Sverige: ekonomiskt, politiskt och avtalspolitiskt. Presentationen av rapporten följdes av […]

Så vill EU ta makten över asylpolitiken | Nytt avsnitt

Det ska inte spela någon roll om en person söker asyl i Sverige, Ungern eller Frankrike, samma regler ska gälla.  Det tycker EU-kommissionen och jobbar därför med att skapa en gemensam lagstiftning för EU:s medlemsländer. Lagstiftningen reglerar såväl vad som ska ge rätt till skydd, hur det skyddet ska utformas och vilken typ av uppehållstillstånd […]

Kostnader i en låtsasvärld | Nytt avsnitt av Pengar & politik

Pengar & Politik återvänder till rapporten 900 miljarder. Joakim Ruist och Tino Sanandaji har dömt ut rapporten som »helt oseriös«. Sandro Scocco och Lars Fredrik Andersson har nu presenterat din metod i en artikel i Ekonomisk Debatt som kommer ut nästa vecka. Dagen innan poddinspelningar möttes Ruist och Scocco på samma scen på Migrationsdagen, som […]

Ny rapport | Osäkra jobb

I rapporten Osäkra jobb skriver Karin Thorasdotter och Mats Wingborg framför allt om arbetstagare med tidsbegränsade anställningar, men texten relaterar samtidigt till andra former av otrygga jobb och till olika faktorer som bidrar till att fler jobb blir osäkra, i synnerhet hög arbetslöshet. Läs mer om rapporten och ladda ner den här.

Politikens plats – Nytt projekt

Arena Idé startar ett nytt projekt för att belysa olika perspektiv på hur vi kan återupptäcka politikens möjligheter och undersöka de platser där politiken kan utvecklas och stärkas. Projektet leds av Sverker Sörlin, författare till bland annat Pianona i Västerbotten: det politiska och politikens platser. Läs mer om projektet här. Lyssna på första podcasten om projektet här:

Världens näst bästa pass | Nytt avsnitt

Sverige har världens näst bästa pass om vi utgår från hur många länder som svenskar kan resa till utan att behöva ansöka om visum. Vad är det som styr att vissa pass slipper ansöka om visum vid inresa i ett land, och hur hänger medborgarskap och rörlighet ihop? I det här avsnittet av Människor & […]

Vad ska folkhögskolan vara? | Referat från seminarium 19 september 2016

Den 19 september arrangerade Arena Idé ett välbesökt seminarium på temat ”Vad ska folkhögskolan vara?” med anledning av förslaget till nytt bidragssystem för folkhögskolorna som Folkbildningsrådet håller på att ta fram. Folkbildningsrådet ska fatta beslut om det nya bidragssystemet den 5 oktober. När beslutet väl är fattat kan det inte överklagas. Läs ett referat här ››

Alla säger högkonjunktur | Nytt avsnitt

Veckans politiska samtal har dominerats av budgetdebatt. Budgetpropositionen presenterades och i och med det en budget som enligt finansminister Magdalena Andersson innebär en historisk satsning på välfärden, men stämmer det?  Podcasten Pengar & Politik har läst budgetpropositionen och lyssnat på budgetdebatten. Arena Idés chefsekonom, Sandro Scocco, och Arena Opinions chef, Jenny Lindahl, Arena Opinion, går igenom vad […]

Välkommen till Kultursamhället | Kulturfrukostar med Arena Idé

Kultursamhället är här, vi ser det bara inte för alla böcker, all film och all musik. Vi märker inte att det är kultur vi simmar omkring i. Kreativitet och konstnärligt skapande är inte bara en förutsättning för att moderna ekonomier ska hålla sig konkurrenskraftiga. Tillgången till kultur är en förutsättning för det moderna medborgarskapet som […]

Ny podd | FN:s högnivåmöte om Migration

–  Vad ledare gör för en selfie med Obama? Under två dagar kommer världens ledare samlas för två möten om migration och människor som flyr. Vad kommer mötena komma fram till och kan vi hoppas på en riktig förändring? Den 19/9 håller FN högnivåmöte om migranter och flyktingars rörelser, slutdokumentet är redan framförhandlat, men vad står i det? […]

Lyssna på | Kvinnors och mäns psykosociala arbetsmiljö

Vi vet att dålig arbetsmiljö leder till ohälsa och lägre engagemang i arbetet. Vi vet också att god arbetsmiljö leder till hälsa och högre engagemang. Finns det anledning att tro att dessa samband skulle variera mellan kvinnor och män? Om svaret är nej – varför är då den psykiska ohälsan högre bland kvinnor och varför […]

Ny Podd | Så river vi lagen

Går det att riva upp en lag som nyligen röstats igenom i riksdagen och vilka strategier finns för att göra det? I höstens första avsnitt går Människor och Migration igenom vilka sätt som finns för att riva upp lagen. Den 21 juni röstade riksdagen igenom den tillfälliga lag som innebär att tillfälliga uppehållstillstånd blir norm […]

”EU:s lyckade klimatarbete hotas av nya lagförslaget” | Magnus Nilsson skriver på DN Debatt

Skärpningar krävs. Det förslag till ny klimatlagstiftning inom EU som just börjat förhandlas är så svagt att det är tveksamt om det alls kommer att påverka de framtida utsläppen. Nu måste regeringen och de svenska EU-parlamentarikerna bygga koalitioner som säkrar att politiken skärps. Miljökonsulten och rapportförfattaren Magnus Nilsson skriver om EU:s klimatarbete på DN Debatt. Läs […]

”Fack och arbetsgivare måste ta ansvar för de nyanlända” | Lisa Pelling skriver på DN Debatt

Med anledning av att Sveriges nya tillfälliga asyllag trädde i kraft skrev Arena Idés utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling, en att göra-lista till fackförbunden och arbetsgivare på DN Debatt. Den tillfälliga lagen innebär en kraftig begränsning av möjligheten till familjeåterförening. Pelling lyfter i sin artikel hur möjligheten till att till familjeåterförening i lagen knutits till arbete vilket […]

Så har migrationsfrågorna synts i Almedalen | Ny podd

Under Almedalsveckan 2016 arrangerades 3824, 477 av dem handlade om integration och 176 om migration, men vilka perspektiv har lyfts under veckan och vilka förslag har kommit fram? Statsvetaren Lisa Pelling och asylrättsadvokaten Ignacio Vita går igenom migrationspolitiska-debatten i Almedalen. Vad gör Migrationsverket på plats och hur kommer den nya lagen påverka deras arbete? Vad […]