Aktiv arbetsmarknadspolitik för full sysselsättning - 27 november, 2023

Den svenska arbetsmarknaden fungerar generellt bra, men dras med två strukturella problem – långtidsarbetslöshet och kompetensbrist. För att möta dessa utmaningar krävs en aktiv arbetsmarknadspolitik. Rapporten identifierar sex tendenser som skapar otydlighet kring den statliga arbetsmarknadspolitikens roll och gör det svårare att tackla dessa problem. Det handlar bland annat om en otydlig gränsdragning mot kommunernas […]


LÄS MER

Kollektivavtalens täckningsgrad och vita fläckar - 26 november, 2023

I denna omfattande rapport presenteras för första gången andelen anställda som täcks av kollektivavtal per bransch och företagsstorlek. Kollektivavtalens täckningsgrad är mycket hög i Sverige. Nästan nio av tio anställda omfattas av kollektivavtal. I privat sektor är andelen lägre, men ändå mycket hög: omkring 80 procent. Därtill har Sverige (vid sidan om Island) världsrekord i […]


LÄS MER

Nya vägar till arbetslivet - 22 oktober, 2019

Kompetenspolitik för lågutbildade unga och nyanlända I denna rapport presenteras ett helt nytt kommunalt etableringsindex, som ger en bild av etableringsförutsättningarna i hela landet och gör det möjligt att jämföra villkoren för unga i Sveriges 290 kommuner. Läs rapporten Nya vägar till arbetslivet Lågutbildade unga och nyanlända måste ges bättre förutsättningar att erhålla jobb med […]


LÄS MER

Arena Idés arbetsmarknadspolitiska rapport 2018 - 16 augusti, 2018

Vem står upp för arbetsrätten och lönerna? I denna omfattande studie på 140 sidor granskas samtliga riksdagspartiers arbetsmarknadspolitik inför riksdagsvalet 2018. Läs rapporten (pdf) Arena Idés arbetsmarknadspolitiska rapport 2018 bygger på en genomgång av riksdagsmotioner, politiska utspel och kongressbeslut som rör partiernas hållning i 21 arbetsmarknadspolitiska frågor. Översikten visar var samtliga riksdagspartier står, vilka argument de […]


LÄS MER

Växande regionala obalanser - 14 augusti, 2018

Den svenska ekonomiska geografin genomgår en snabb förändring. Allt fler tjänstejobb skapas i storstäderna. I takt med att industrijobben minskar bidrar det till färre jobb totalt sett utanför storstäderna. Det hänger samman med storstädernas ekonomiska mångfald: att tjänsterna växer fram i nära koppling till andra relaterade verksamheter. Många tjänster kräver specialkompetenser och hög utbildning, resurser […]


LÄS MER

Kompetenspyramiden - 2 juni, 2018

I rapporten Kompetenspyramiden – Fler som jobbar ska kunna studera, visar Arena Idés programchef German Bender och tidigare statssekreteraren Roger Mörtvik att Sverige behöver en ny stor kompetensreform. Rapporten presenterades även på DN Debatt och på ett seminarium den 15 juni.   Goda möjligheter för yrkesverksamma att vidareutbilda gör att samhället bättre kan möta den omställning […]


LÄS MER