Nya vägar till arbetslivet - 22 oktober, 2019

Kompetenspolitik för lågutbildade unga och nyanlända I denna rapport presenteras ett helt nytt kommunalt etableringsindex, som ger en bild av etableringsförutsättningarna i hela landet och gör det möjligt att jämföra villkoren för unga i Sveriges 290 kommuner. Läs rapporten Nya vägar till arbetslivet Lågutbildade unga och nyanlända måste ges bättre förutsättningar att erhålla jobb med […]


LÄS MER

Arena Idés arbetsmarknadspolitiska rapport 2018 - 16 augusti, 2018

Vem står upp för arbetsrätten och lönerna? I denna omfattande studie på 140 sidor granskas samtliga riksdagspartiers arbetsmarknadspolitik inför riksdagsvalet 2018. Läs rapporten (pdf) Arena Idés arbetsmarknadspolitiska rapport 2018 bygger på en genomgång av riksdagsmotioner, politiska utspel och kongressbeslut som rör partiernas hållning i 21 arbetsmarknadspolitiska frågor. Översikten visar var samtliga riksdagspartier står, vilka argument de […]


LÄS MER

Växande regionala obalanser - 14 augusti, 2018

Den svenska ekonomiska geografin genomgår en snabb förändring. Allt fler tjänstejobb skapas i storstäderna. I takt med att industrijobben minskar bidrar det till färre jobb totalt sett utanför storstäderna. Det hänger samman med storstädernas ekonomiska mångfald: att tjänsterna växer fram i nära koppling till andra relaterade verksamheter. Många tjänster kräver specialkompetenser och hög utbildning, resurser […]


LÄS MER

Kompetenspyramiden - 2 juni, 2018

I rapporten Kompetenspyramiden – Fler som jobbar ska kunna studera, visar Arena Idés programchef German Bender och tidigare statssekreteraren Roger Mörtvik att Sverige behöver en ny stor kompetensreform. Rapporten presenterades även på DN Debatt och på ett seminarium den 15 juni.   Goda möjligheter för yrkesverksamma att vidareutbilda gör att samhället bättre kan möta den omställning […]


LÄS MER

Bärplockares arbetsvillkor – säsongen 2017 - 19 januari, 2018

Under flera år har Mats Wingborg skrivit rapporter om det som hänt inom branschen där det plockas vilda bär, det vill säga den kommersiella plockningen av blåbär, lingon och hjortron. Huvudfokus i rapporterna har varit hur villkoren för plockarna sett ut och förändrats. I den här rapporten beskrivs vad som hände under säsongen 2017. Rapporten jämför […]


LÄS MER

En arbetsmarknadsrapport som utmanar – tankar om en SNS-rapport - 13 juni, 2017

SNS Konjunkturråd 2017 presenterade för en tid sedan en rapport med titeln Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad. Syftet med rapporten var att presentera ett batteri av förslag som går ut på att sänka trösklarna in på den svenska arbetsmarknaden. Jonas Olofsson, professor vid Institutionen för socialt arbete Malmö högskola, har läst SNS-rapporten och ger i […]


LÄS MER