Inte ett parti som andra – en analys av Sverige-demokraternas sjukvårdspolitik - 6 juli, 2018

Läs rapporten (pdf) Sjukvården är en av väljarnas viktigaste frågor inför valet den 9 september 2018. I maj 2017 deklarerade Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson att SD ska”bli vårdpartiet i Sverige”. Den här rapporten granskar Sverigedemokraternas sjukvårdspolitik, vad den innebär i praktiken för människor som har behov av vård och för de människor som arbetar inom vården. Rapporten […]


LÄS MER

Nya Karolinska – Ett pilotprojekt för marknadsstyrd vård? - 12 mars, 2018

Nya Karolinska har bevakats sedan 2016 som något av ett skandalprojekt i fråga om bristande projektstyrning och, framför allt, mycket höga kostnader. På senare tid har verksamheten i huset diskuterats alltmer: sjukvården på Nya Karolinska genomgår en omorganisation som dragit på sig kritik. Organisationsmodellen har utarbetats av den amerikanska konsultfirman Boston Consulting Group och ekonomen […]


LÄS MER

Hushållsnära tjänster för äldre - 30 januari, 2017

Efterfrågan på hushållsnära tjänster har vuxit de senaste decennierna. En anledningen är den ökade andelen människor som blir äldre och att köp av hushållsnära tjänster har vuxit inom den gruppen. I den nya studien “Hushållstjänster för äldre” analyserar Helene Brodin, Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, och Lars Fredrik Andersson, Institutionen för geografi och […]


LÄS MER

Hur finansiera vård och omsorg för äldre - 17 juni, 2014

Rapport skriven av Dan Andersson, författare och tidigare chefsekonom på LO. Rapporten går igenom olika förslag som förekommit om finansieringen av äldreomsorgen; konton, höjda skatter, privata försäkringar och allmän försäkring. Merparten av rapporten beskriver hur en allmän äldreomsorgsförsäkring skulle kunna se ut, fördelar och nackdelar, finansiering mm. Rapporten ingår i projektet “Värdig äldreomsorg” som Arena Idé genomför på […]


LÄS MER

Ökad privat finansiering av sjukvården? Rapport 2 i projektet Välfärdens framtida finansiering - 17 oktober, 2011

Rapportens bakgrund är frågan om hälso- och sjukvården även i framtiden kan finansieras med offentliga medel, eller om utvecklingen av befolkningens vårdbehov och av hälso- och sjukvårdens behandlingsmöjligheter gör att ökad privat finansiering kommer att krävas. Denna diskussion har sin grund i olika kalkyler om välfärdsstatens framtida finansiering. Även om kalkylerna för hälso- och sjukvårdens del i viktiga […]


LÄS MER