Seminarieserie: Ekonomisk politik i kris

Nu startar Arena Idés chefsekonom Elinor Odeberg en serie expertsamtal om ekonomisk politik i kris. Är vi redo att tänka nytt och progressivt? – Oroliga ekonomiska tider leder ofta till omprövning av ekonomiska doktriner. Med den här samtalsserien vill jag bidra till nytänkande och progressiva perspektiv på ekonomisk politik. Jag ser fram emot att samtala […]

German Bender blir gästforskare på Harvard

German Bender är utredningschef på Arena Idé och doktorand vid Handelshögskolan. Våren kommer han att tillbringa vid Harvard University. Vi ställde några frågor. Vad ska du göra som gästforskare? – Jag kommer att skriva på min avhandling, presentera min forskning på akademiska seminarier, knyta kontakter med forskare och kanske gå någon kurs. Formellt blir jag […]

Han ritar facklig karta i digital värld

Under ett par månaders tid är Tobias Sjöqvist utlånad till Arena Idé. Han ska skriva en rapport om regelverket kring algoritmer i arbetslivet och GDPR som fackligt verktyg. Vi ställde fyra frågor till Tobias. Varmt välkommen Tobias! Berätta lite om dig själv. – Tack! Jag jobbar till vardags på Kommunal som jurist på välfärdspolitiska enheten. […]

Förbättrad social rörlighet gynnar Sveriges produktivitet

Pressmeddelande juli 2022 Politiken för ökad social rörlighet är viktig när väljarna i september väljer vilket parti de ska rösta på. Väljarna är också skeptiska om framtidens sociala rörlighet. Mest negativa är de unga. För fackliga medlemmar är minskade inkomstskillnader, generösare studiemedelssystem och mindre marknadsstyrning av skolan tre av de viktigaste åtgärderna för ökad social […]

Svensk industris konkurrenskraft har stärkts sedan 1990-talet

I förhållande till G7-länderna har svensk industris konkurrenskraft förbättrats något sedan mitten av 1990-talet. Det visar en unik analys av en ny databas framtagen av WTO/OECD. För att på något betydande sätt förbättra svensk industriproduktions ställning på världsmarknaden krävs att politiken betalar av på den investeringsskuld som har byggts upp under flera decennier. För att […]

Hur ska Sverige ta emot dem som nu flyr från Ukraina?

Välkommen till Sverige är en ny podcast som sätter fokus på hur Sverige ska välkomna dem som nu flyr från krigets Ukraina. Välkommen till Sverige görs av Arena Idé i samarbete med forskningsinstitutet REMESO. Välkommen till Sverige finns även på Spotify och Podcast m.fl. Sverige står inför ännu ett stort flyktingmottagande. Den här gången från […]

Svensk teknikindustris konkurrenskraft har förbättrats

Produktivitetskommissionen visar i en unik analys att den svenska teknikindustrins konkurrenskraft har förbättrats något i förhållande till jämförbara länder sedan mitten av 1990-talet. Inför den avtalsrörelse som väntar visar detta att det inte finns något underliggande konkurrenskraftsproblem för svensk industri. Under våren intensifieras parterna inom industrins förberedelser inför den avtalsrörelse som senast den 31 mars […]

Ny podd om globala fackliga rättigheter

Arena Idé startar podden There Is Power in a Union – en podd om globala fackliga rättigheter.      Det första avsnittet fokuserar på facklig organisering i Hongkong. Då får vi möta Tao Chan, aktivist för mänskliga rättigheter, Åsa Törnlund, ombudsman på LO, och Mats Wingborg, journalist med fokus på fackliga frågor. Andra avsnittet handlar […]

Välkomna praktikanter!

Elvira Liljeröd och Alexander Fenwick praktiserar hos oss på Arena Idé under höstterminen 2021. Vi bad dem presentera sig och frågade vad det var som fick dem att söka praktikplats på Arena Idé, samt ge en liten lägesrapport en månad in i praktiken.

”Kakan ska växa på rätt sätt”

Tre frågor till Daniel Lind, som är forskningsledare för Arena Idés nya projekt om produktivitet. Vad är produktivitet och varför är det viktigt? Det finns ett flertal definitioner av produktivitet. Den grundläggande aspekten är hur mycket värden vi som löntagare eller medarbetare skapar när vi befinner oss på jobbet. Utan den produktivitetstillväxt vi har sett […]

Fackligt produktivitetsprojekt sjösätts

Facken inom industrin och Arenagruppen inleder ett utrednings- och forskningsprojekt med fokus på Sveriges produktivitet. Projektet syftar till att öka kunskapen inom produktivitetens många områden, att understödja den fackliga politikutvecklingen och att stärka de fackliga perspektiven i samhällsdebatten. – Facken inom industrin tar det här steget därför att produktiviteten är helt central för framtidens jobb […]

Stipendier till böcker om klimatkrisen och flyktingkrisen 

Intäkterna från Sverker Sörlins bok Kris räckte till två stipendier: Rasmus Landström ska skriva om klimatkrisens dolda utvägar. Ingrid Eckerman, Jan Stattin, och Karin Fridell Anter ska skriva om flyktingkrisen, civilsamhället och rättssäkerheten. I början av juni 2020 publicerade bokförlaget Atlas idéhistorikern Sverker Sörlins bok Kris! Från Estonia till Corona. Boken sätter coronapandemin i ett […]

Tre progressiva stjärnor

Välkomna, praktikanter! Hanna Lyth, Zerde Sterya Celik och Linn Brolin praktiserar på distans hos oss på Arena Idé under vårterminen 2021. Vi bad dem presentera sig. Hanna Lyth Hej! Jag heter Hanna Lyth och pluggar min sista termin på samhällsvetarprogrammet vid Uppsala universitet där jag inriktat mig på sociologi. I min c-uppsats jämförde jag, genom […]

Fler videor

Pandemin: en fara för demokratin? | 30 mars 2021 Med Anita Goldman, författare, Staffan Lindberg, professor i statsvetenskap, och Carl Tham. Ekocid och rättvis omställning | 26 mars 2021 Med Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete, Susanna Gideonsson, LO:s ordförande, Pella Thiel, ordförande för End Ecocide Sweden, och Lisa Pelling, chef för Arena Idé. […]

Skriv om kris

Nu utlyser vi två stipendier. I somras utkom historikern och författaren Sverker Sörlins bok Kris! Från Estonia till Corona (Atlas). Den skildrar den djupa kris som coronapandemin skapat och som även drabbat författaren som blev sjuk i Covid-19 den 9 mars.  Boken pekar på krisbegreppets djupare innebörd – inte bara en stor svårighet utan också […]

Hur har du det på jobbet?

Arbetets mening, tilltron till demokratin och sambandet däremellan Rapportförfattare: David Eklind Kloo Denna rapport har skrivits inom ramen för ett projekt som genomförts av Arena Idé och Handelsanställdas förbund. Flera personer har bidragit under arbetets gång. Tack till Mats Lindström på Novus, för allt arbete med enkätundersökningen. Flera forskare har tagit sig tid att svara […]

Vägen till Arne-pensionen

  Danmarks debatt om sänkt pensionsålder för de som jobbat längst © Arena Idé, Stockholm, 2020 Författare: Jesper Bengtsson Foto framsida: Pixabay Rapporten kan laddas ner från www.arenaide.se/rapporter Jesper Bengtsson Jesper Bengtsson, född 1968, är journalist, författare, regissör  och ordförande för organisationen Svenska PEN. Han har gett ut  flera böcker om samhälle och politik och […]

I väntan på vadå?

Hur EU förlorade kampen för demokrati på Kuba © Erik Jennische och Arena Idé, Stockholm, augusti 2020 Omslagsfoto: Erik Jennische Rapporten kan laddas ner från www.arenaide.se/rapporter     Författarpresentation Erik Jennische är till vardags Latinamerikachef på Civil Rights Defenders. Han har även arbetat med demokrati- och människorättsfrågor i östra Europa och på Balkan, och tycker […]