A democratic future for the European Union - 15 februari, 2018

In “A democratic future for the European Union”, Lars Anell contributes to the discussion initiated by Juncker and The White Paper on the Future of Europe. Anells starting point is that we must consider supranational decisions as legitimate but also vitalize democracy in the member states. He warns of a growing and transfer of competences to the Union that should reasonably be in the member states. If national policy is emptied on its content, we put the democracy at stake. Democracy is not just a set of rules. It must also have content.


LÄS MER

Transnationell jämlikhetspolitik - 11 april, 2017

I den europeiska samtiden är vi, våra arbeten, brist på arbeten, idéer, ekonomiska kriser, ekonomisk tillväxt, konflikter och politik i rörelse över nationsgränser. Detta är ett nytt samhälle och ett nytt sätt att leva som saknar en tydlig jämlikhetspolitik. En politik för social rättvisa som strävar efter att ge alla människor och inte endast ett […]


LÄS MER

En väg mot tillväxt och ökad sysselsättning i Europa - 22 december, 2016

Chefen för den europeiska centralbanken, Mario Draghi, meddelade den 1 juli 2012 att hans institution skulle ”göra allt som behövdes för att rädda euron”. Europeiska unionens ekonomiska politik styrs i dag av denna fasta föresats att till varje pris rädda och vidmakthålla en valutaunion som leder vidare mot en ”allt fastare gemenskap”. Projektet är i […]


LÄS MER

Tyskar och “utlänningar” - 18 juni, 2015

När de konservativa systerpartierna CDU/CSU och det socialdemokratiska SPD, som i dag formar Tysklands stora koalition, efter valet i september 2013 förhandlade om samarbete bidrog komplexet tyskar och utlänningar till att förhandlingarna blev utdragna. Ämnet hade under årtionden gett upphov till svåra politiska motsättningar. Nu förefaller man ha nått en samsyn som tidigare var fullständigt […]


LÄS MER

Därför hade alla fel om Grekland - 11 februari, 2015

En perfekt storm av felbedömningar från marknaden, EU, IMF, ECB och inte minst Grekland självt. När makten skrev den grekiska krisens historia så handlade den om oansvarigt lånande, lata greker och fusk. Det är en myt. En bättre beskrivning av krisen är kollektiv aningslöshet, brister i EMU:s regelverk och misskött krishantering från EU:s sida. Det skriver Arena Idés chefsekonom, Sandro Scocco, […]


LÄS MER

Efter Mos Maiorum | Peter Leander - 9 december, 2014

Tidigare i år publicerade Arena Idé Peter Leanders rapport Skyldig tills motsatsen bevisats? – En granskning av polisens inre utlänningskontroller. Rapporten bekräftar att svensk polis använder sig av rasistiska metoder vid så kallade inre utlänningskontroller, trots att detta är förbjudet enligt svensk och internationell lag. Men vad hände sedan? I oktober månad i år genomfördes […]


LÄS MER

Europeiskt skitliv - 1 september, 2014

Rapporten, utformad som en kunskapsöversikt, tar sin utgångspunkt i boken Skitliv i vilken unga människor beskriver sina otrygga jobb i dagens Sverige. Det är inget nytt fenomen. Rapporten beskriver en global maktförskjutning som har medfört att arbetsgivarnas ställning har stärkts, medan arbetstagarnas villkor har försämrats.


LÄS MER

Bortom skuldberget – Politiska och ekonomiska reformer för Europa - 6 maj, 2014

Rapport nr 23 i Ny Tid-serien. Av Daniel Mathisen. De senaste tre åren har Europeiska unionen genomgått en exempellös skuldkris som fört med sig rekordhög arbetslöshet, fallande investeringar och lägre förtroende för den ekonomiska utvecklingen. Europas svar har varit att strama åt offentliga utgifter, något som fört med sig än högre arbetslöshet och ytterligare fall […]


LÄS MER

Katrine Kielos: Efter Europas svältkur – en ny ekonomisk debatt? Del 13 i »Ny tid-serien« - 29 juni, 2012

Efter ett år av långsamma och förvirrade reaktioner till den grekiska skuldkrisen hade Europas regeringar sommaren 2011 lyckats komma fram till något som faktiskt kunde kallas för en reformagenda. De fransk-tyska relationerna stärktes och hela Europa lärde sig säga ”Merkozy” om den tyska kanslern och den franske presidenten. Den politik som förespråkades från Berlin byggde […]


LÄS MER

Matthias Machnig: Ecological industrial policy as a key element of a sustainable economy in Europe. Del 12 i »Ny tid-serien« - 27 april, 2012

So far, Germany has come rather successfully through the recent period of global economic crisis. The strong position held by manufacturing has been an important factor in this. High levels of balance of trade surpluses show the potential of an economic strategy based on industry and industry-related services. Also Germany is confronting the task of […]


LÄS MER