Dagstidningarnas nya ägare: politiskt styrda stiftelser - 9 april, 2018

– Villkoren för dagens tidningar och striden om mediestödet. Hur ser dagens medielandskap ut? Vem äger dagens medier? Och hur påverkar det förutsättningarna för medierna i framtiden och hur morgondagens mediestöd ska organiseras? I rapporten ”Dagstidningarna nya ägare politiska styrda stiftelser. Villkoren för dagens tidningar och striden om mediestödet” visar journalisten och författaren Sverker Lindström […]


LÄS MER

A democratic future for the European Union - 15 februari, 2018

In “A democratic future for the European Union”, Lars Anell contributes to the discussion initiated by Juncker and The White Paper on the Future of Europe. Anells starting point is that we must consider supranational decisions as legitimate but also vitalize democracy in the member states. He warns of a growing and transfer of competences to the Union that should reasonably be in the member states. If national policy is emptied on its content, we put the democracy at stake. Democracy is not just a set of rules. It must also have content.


LÄS MER

Juridifiering - 24 oktober, 2017

De senaste 30 åren har beslut, som tidigare fattades av folkvalda, flyttats över på myndigheter och domstolar. Det gäller många olika områden, till exempel infrastruktur, bostäder, miljö, migration, integritet, skola och funktionshinderspolitik. I den här rapporten beskriver Oskar Taxén, jurist fackförbundet Kommunal, juridifieringen och presenterar ett antal förslag på reformer.


LÄS MER

Föräldravänliga villkor i lokalpolitiken - 14 oktober, 2017

Den här skriften handlar om villkoren för lokalpolitiker som är föräldrar. I Sverige finns i dag 36 800 förtroendevalda lokalpolitiker. Det är människor som har uppdrag i kommunala nämnder och styrelser, som är ledamöter i kommun- och landstingsfullmäktige, och personer som har toppuppdrag som kommunalråd eller landstingsråd.


LÄS MER

Demokrati – hotet från populismen - 17 maj, 2017

Populistiska strömningar låg bakom utfallet både i brexit-omröstningen och Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet. Populismen breder ut sig i Europa. I tre essäer diskuterar Sam Hägglund och Lars-Olof Pettersson hur populismen – historiskt sett och i dag – har förhållit sig till demokratin. Författarna ställer sig en rad frågor: Vilka är de viktigaste […]


LÄS MER

Den farliga mångfalden – om Sverigedemokraternas världsbild - 13 januari, 2017

Alla vet att Sverigedemokraterna är ett parti som vill förhindra invandring till Sverige. Tyvärr stannar förståelsen av partiet ofta just där. Sverigedemokraterna är ett parti som är mot invandring och mot muslimsk invandring mer specifikt. Det gör att många i dagligt tal tycker att det räcker med att kalla partiet för populistiskt eller högerpopulistiskt. Visst kan […]


LÄS MER

När kommunen blev en marknad – trettio år med New Public Management i Uppsala kommun - 3 november, 2016

Rapporten När kommunen blev en marknad är en beskrivning av trettio års styr- och organisations­experiment i Uppsala kommun, av de bakomliggande nyliberala idéer som till stor del styrt denna utveckling (New Public Management), samt av några konsekvenser denna utveckling fått för den kommunala verksamheten. Rapporten inleds med en beskrivning av de nyliberala idéerna, som idag ofta går under namnet New Public […]


LÄS MER

The Populist Signal - 17 oktober, 2016

The Populist Signal handlar om den turbulenta politiska scen som utspelas i Storbritannien och över hela Västeuropa. Rapporten beskriver ökningen av populistiska partier som en produkt av besvikelse med politiska partier och val, av människor som känner att de inte har en röst i de beslut som fattas. Författaren Claudia Chwalisz skriver om medborgarnas minskade tilltro till ”etablissemanget” och politiska partiers problem […]


LÄS MER

Sabotera inte öppenheten om partipolitikens pengar - 10 maj, 2016

Efter mer än tio års fördröjning beslöt Sveriges riksdag under mars 2014 att införa ”Lag (2014:105) om insyn i finansiering av partier”, insynslagen. De första redovisningarna enligt lagens krav blev offentliga på Kammarkollegiets hemsida under sommaren 2015. Ungefär samtidigt tillsatte regeringen Reinfeldt en ny kommitté med uppgift att lägga fram förslag så att lagen så […]


LÄS MER

Krympande utrymme för det civila samhället - 26 april, 2016

Superutvecklingsåret 2015 är över. Avtal om nya hållbara utvecklingsmål, om finansieringen av dem och avtal  om att motverka växthuseffekten är på plats. Men för det civila samhället fortsätter klimatet att försämras. Länder i alla delar av världen inför eller skärper restriktioner som försvårar för civilsamhällets organisationer, framför allt de som arbetar för demokrati och mänskliga […]


LÄS MER

Søren Krarup – konservatismens tredje våg - 23 september, 2015

Søren Krarup är inte särskilt känd utanför Danmark. Men han har haft en stor betydelse som Dansk Folkepartis intellektuella röst. I mer än femtio år har han envist utarbetat en hård konservatism för 2000-talet. Dansk politik lever nu under hans skugga. Den är i dag en del av en europeisk konservativ våg. Den består av […]


LÄS MER

Den maktlösa vänstern - 12 juni, 2015

Den europeiska vänstern har misslyckats med att formulera ett slagkraftigt alternativ till ökade inkomstskillnader och hög arbetslöshet. Den fortsätter i stället att följa åtstramningspolitiken, trots att det finns övertygande argument för att den misslyckats. Det finns anledningar till denna maktlöshet – och det finns även vägar ur den. Det skriver Arena Idés chefsekonom Sandro Scocco i rapporten […]


LÄS MER

Sätt riksdagen i karantän – en rapport om svängdörren mellan politik och påverkansindustri - 11 maj, 2015

Påverkansindustrin blomstrar i hela västvärlden. ICCO:s rapport om lobbyism skildrar en bransch på frammarsch. ”Pr-byråer är på uppgång, växer i omsättning och är optimistiska inför framtiden. Vinsterna ökar.” Samtidigt varierar graden av regleringar och lagstiftning kraftigt länder emellan. Medan USA, där påverkansbranschen är etablerad sedan länge, har åtskilliga verktyg för att kontrollera och granska industrin […]


LÄS MER

Sverker Lindström: Pengar till politikerna och risken för korruption - 6 maj, 2013

Sverige anses inte ha någon omfattande korruption. Ett resultat av den uppfattningen är att vi hittills har saknat lagstiftning om de politiska partiernas finansiering. En annan förklaring är att Moderaterna i sex år motarbetat en lagstiftning. Under tiden har Moderaterna tagit emot mer än 90 miljoner kronor från anonyma givare. Sedan 2008 jagas Sverige av […]


LÄS MER