Osäkra jobb - 6 oktober, 2016

– Fackliga strategier för att förhindra missbruk av tidsbegränsade anställningar I Sverige minskar tillsvidareanställningarna sedan mer än 20 år tillbaka. I stället ökar antalet tidsbegränsade anställningar, timvikariat, projekt- och provanställningar som aldrig leder till en fast anställning. Det handlar om ”sms-anställningar”, anställningar där medarbetaren får ett sms med kort varsel om när nästa pass börjar. […]


LÄS MER

Integrationsutmaningen: Fackliga förslag och lösningar - 23 maj, 2016

Sverige står inför en integrationsutmaning. Tusentals människor har på livsfarliga vägar flytt undan krig och förföljelse för att finna en ny fristad. Människor med kunskap, erfarenhet och viljan att påbörja ett nytt liv i Sverige. Frågan är nu hur den framtiden ska se ut och hur Sverige som land tar sig an uppgiften? Rapporten Integrationsutmaningen: […]


LÄS MER

Ordning och reda i valrörelsen - 16 december, 2014

En utvärdering av LO:s valprojekt inför valen 2014 | Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé har tillsammans med Lars-Anders Häggström (tidigare ordförande för Handels) utvärderat LO:s valrörelser 2014 på uppdrag av LO:s styrelse. LO:s valrörelser under supervalåret 2014 innebar ett genombrott för ett nytt arbetssätt. För första gången presenterade LO en egen facklig valplattform med […]


LÄS MER

Ingemar Lindberg och Magnus Ryner: Finanskapitalets makt och fackets möjligheter. Del 11 i »Ny tid-serien« - 19 mars, 2012

En av de båda huvudrapporterna till LO-kongressen 2012 ställer frågan: ”kan fackförenings­rörelsen ställa krav på internationell reglering av det allt mer rörliga kapitalet?” Den här uppsatsen handlar just om den frågan. Finns det handlingsmöjligheter eller är finans­kapitalismen opåverkbar, sedd ur svensk facklig synvinkel? Är fackets roll i så fall bara att ”ställa krav” på andra […]


LÄS MER

Union busting i Sverige - 15 mars, 2012

Försvaga facket – ett mål även i Sverige? Av Sverker Lindström, på uppdrag av Elektrikerförbundet Union busting är ett begrepp hämtat från USA. Det är ett samlingsnamn på åtgärder som syftar till att motarbeta facklig organisering och verksamhet. I Sverige finns åtgärder med ett liknande syfte, att försvaga facket1. De i Sverige förekommande åtgärderna är av […]


LÄS MER

Alexandra 
Franzén:
 Från 
Tel
 Aviv
 till
 Teheran
 –
 Arbetarrörelsen
 i 
Mellanöstern
. Del 8 i »Ny tid-serien« - 15 september, 2011

Mellanöstern
 är
 den
 region
 som
 sträcker
 sig
 från
 Turkiet
 i
 norr
 till
 Sudan
 i
 söder,
 från Marocko 
i 
väst 
till 
Iran 
i 
öst.
 Det 
är 
en 
region 
som 
spelar 
en 
mycket
 stor 
roll 
inom världspolitiken;
 det
 strategiska
 läget,
 de
 omfattande
 oljereserverna
 och
 Versaillesfredens
 märkliga
 gränser
 har
 alla
 garanterat
 att
 området
 stått
 i
 fokus
 under
 decennier. […]


LÄS MER

Mats Wingborg: Strategier för en global fackföreningsrörelse. Del 7 i »Ny tid-serien« - 12 september, 2011

En kärna i arbetarrörelsens strategi är att ena och organisera arbetare med målet att driva fram bättre levnadsvillkor. För den fackliga grenen av arbetarrörelsen är detta huvudsyftet. För den partipolitiska grenen är strategin mer sammansatt. För arbetarrörelsens partier är det nödvändigt att också organisera andra skikt i samhället eller samarbeta med andra par­tier för att […]


LÄS MER