Tillbaka till socialförsäkringar för alla - 21 december, 2016

Sedan mitten av 1990-talet har täckningsgraden i de allmänna socialförsäkringarna minskat kraftigt. Parallellt har olika lösningar organiserats utanför den allmänna försäkringen i form av olika typer av tilläggsförsäkringar. Det rör sig framförallt om kollektivavtalade lösningar. I denna rapport diskuteras konsekvenserna av denna utveckling. Vidare presenteras en skiss på hur en reform skulle kunna genomföras för […]


LÄS MER

När kommunen blev en marknad – trettio år med New Public Management i Uppsala kommun - 3 november, 2016

Rapporten När kommunen blev en marknad är en beskrivning av trettio års styr- och organisations­experiment i Uppsala kommun, av de bakomliggande nyliberala idéer som till stor del styrt denna utveckling (New Public Management), samt av några konsekvenser denna utveckling fått för den kommunala verksamheten. Rapporten inleds med en beskrivning av de nyliberala idéerna, som idag ofta går under namnet New Public […]


LÄS MER

Idéer till organisatoriska förändringar för en bättre äldreomsorg - 28 april, 2015

Äldrereformen som genomfördes 1992 innebar att kommunerna fick ett samlat ansvar för långvarig service, vård och omsorg av äldre. Kommu- nerna tog ansvar för en fråga som tidigare legat på landstingen. Sedan dess har diskussionen om ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting pågått mer eller mindre kontinuerligt. Brukare och anhöriga har oroats, politiker och tjänstemän har […]


LÄS MER